Kitabxana.Net - İctimai-siyasi, publisistik kitablar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Zaur Ustac. &quot;Usubcan əfsanəsi&quot; (Məqalələr. I toplu). Bu kitabda Zaur Ustacın müxtəlif elektron kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunmuş, olduqca fərqli mövzuları əhatə edən məqalələri toplanmışdır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2648 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1486815536_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zaur Ustac. "Usubcan əfsanəsi" (Məqalələr. I toplu). Bu kitabda Zaur Ustacın m&uuml;xtəlif elektron k&uuml;tləvi informasiya vasitələrində dərc olunmuş, olduqca fərqli m&ouml;vzuları əhatə edən məqalələri toplanmışdır.</span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Camal Zeynaloğlu: “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan”. Kitab Böyük Vətən müharibəsi illərində Ukraynada partizan hərəkatında fəal iştirakçısı, istedadlı aktyor, cəsur kəşfiyyatçı Xanlar Babanlının döyüş yollarından bəhs edir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2615 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1484114996_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Camal Zeynaloğlu: "Cəsur kəşfiyyat&ccedil;ı, igid partizan". Sənədli-bədii əsər. Kitab B&ouml;y&uuml;k Vətən m&uuml;haribəsi illərində Ukrayna torpağında gizli partizan hərəkatında fəal iştirak edən, misli g&ouml;r&uuml;nməmiş qəhrəmanlıqlar g&ouml;stərmiş, alman faşistlərinə qan uddurmuş istedadlı aktyor, cəsur kəşfiyyat&ccedil;ı, igid partizan Xanlar Salman oğlu Babanlının həyat və ke&ccedil;diyi d&ouml;y&uuml;ş yollarından bəhs edir. </span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. &quot;Söz könlümü qələm etdi&quot; (publisistik düşüncələr, toplu). &quot;Söz könlümü qələm etdi&quot; kitabı müəllifin yaradıcılığı boyu müxtəlif illərdə qələmə aldığı məqalələr toplusudur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2527 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1472578103_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. "S&ouml;z k&ouml;nl&uuml;m&uuml; qələm etdi" (publisistik d&uuml;ş&uuml;ncələr, toplu). "S&ouml;z k&ouml;nl&uuml;m&uuml; qələm etdi" kitabı m&uuml;əllifin yaradıcılığı boyu m&uuml;xtəlif illərdə qələmə aldığı məqalələr toplusudur. Məqalələrin m&ouml;vzusu bir sıra qələm sahiblərinin yaradıcılığı, habelə siyasi, mədəni, mənəvi həyatımızda baş verən bir &ccedil;ox proseslər barədə s&ouml;z &ccedil;ələngidir. &Uuml;mid edirik ki, "S&ouml;z k&ouml;nl&uuml;m&uuml; qələm etdi" kitabı oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq.</span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 İlham Yaylaqalı oğlu Əliyev. &quot;İn­san­­lığa xidmət&quot;. Araşdırma. Bu dəyərli kitabı akademik Həsən Əliyevin elmi-ictimai fəaliyyətinə verilən dəyərli töhfələrdən saymaq mümkündür. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2487 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1468692585_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">İlham Yaylaqalı oğlu Əliyev.</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span><span lang="AZ-LATIN">İn&shy;san&shy;&shy;lığa xidmət.</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;Araşdırma.&nbsp;</span><span>Bu dəyərli kitabı akademik Həsən Əliyevin elmi-ictimai fəaliyyətinə verilən dəyərli t&ouml;hfələrdən saymaq m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.&nbsp;Kitabda Həsən Əliyevin Azərbaycan təbiətinin, torpağının, meşələrinin qorunub-saxlanılması və inkişafı sahəsində g&ouml;stərdiyi xidmətlər elmi faktlar və s&uuml;butlarla oxucuların diqqətinə &ccedil;atdırılır, təbiətş&uuml;nas alimin elmi tədqiqatlarını əks etdirən b&ouml;lmələr dolğun, maraqlı və yeni faktlarla qeyd olunur.</span></span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Camal Zeynaloğlu. &quot;Xəyalındakı ağ yaylıqlar&quot; (Ədəbi-publisitik kitab). Bu kitab C.Zeynaloğlunun &quot;Yaxşı insanlar sorağında&quot; ədəbi silsiləsindən üçüncü, oxucularıyla isə on yeddinci görüşüdür. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2351 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1451157557_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Camal Zeynaloğlu. "Xəyalındakı ağ yaylıqlar" (Ədəbi-publisitik kitab). Bu kitab C.Zeynaloğlunun "Yaxşı insanlar sorağında" ədəbi silsiləsindən &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;, oxucularıyla isə on yeddinci g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Kitab tanınmış jurnalist, istedadlı yazı&ccedil;ı-publisist, şair və ziyalı, Prezident təqa&uuml;d&ccedil;&uuml;s&uuml; B&ouml;y&uuml;kxan Bağırlının həyat fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığına həsr olunur. Kitabda B.Bağırlının indiyə kimi he&ccedil; yerdə dərc olunmayan "S&uuml;bh yuxusu" adlı yeni bir hekayəsi də verilmişdir.</span></p> <p>&nbsp;</p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Ağrılı düşüncələrim&quot;. (Publisitika. Məqalə və müsahibələr). Bu kitabda yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq C.Zeynaloğlunun ayrı-ayrı illərdə yazdığı məqalə və müsahibələritoplanmışdır. Bu müəllifin sayca on dördüncü kitabıdır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2240 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1425014563_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Camal Zeynaloğlu. &nbsp;"Ağrılı d&uuml;ş&uuml;ncələrim". (Publisitika. Məqalə və m&uuml;sahibələr). Bu kitabda yazı&ccedil;ı-publisist, tərc&uuml;mə&ccedil;i-psixoloq C.Zeynaloğlunun ayrı-ayrı illərdə yazdığı məqalə və m&uuml;sahibələritoplanmışdır. Bu m&uuml;əllifin sayca on d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; kitabıdır. </span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Camal Zeynaloğlu. &quot;Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi&quot;. (Tarixi həqiqətlər, faktlar...) Sənədli-bədii kitab. Kitabda müəllifin Qarabağ savaşına həsr olunmuş sənədli povesti, hekayələri, məqalələri, tanınmış yazarların yazıları toplanıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2207 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1418413277_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Camal Zeynaloğlu. "Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi". (Tarixi həqiqətlər, faktlar...) Sənədli-bədii kitab.&nbsp;<span>Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə on ikinci g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Kitabda m&uuml;əllifin Qarabağ savaşına həsr olunmuş sənədli povesti, hekayələri, məqalələri, ayrı-ayrı tanınmış yazarların Qarabağ haqqındakı yazıları, Dağlıq Qarabağın tarixi, Xocalı soyqırımına dair tarixi həqiqətlər, faktlar, Xocalı şahidlərinin ifadələri və qandondurucu şəkillər verilib. Burada eyni zamanda Birinci D&uuml;nya m&uuml;haribəsi d&ouml;vr&uuml;ndə erməniləri hər vasitə ilə himayə və m&uuml;dafiə edən rusların onları t&uuml;rklərə qarşı necə silahlandırmasından, t&ouml;rətdikləri k&uuml;tləvi qırğından, terrordan, erməni vandalizmindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır və d&uuml;nyadakı erməni terror təşkilatlarının adları a&ccedil;ıqlanır...</span></span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Tahir Həsənli. &quot;Yerfililər&quot; (Hər bir yerfili üçün yazılmış kitab). Kitabda Yerfi kəndi və onun işgüzar insanları haqqında müəllifin şəxsi xatirələri, kənd və Vətənlə bağlı şeirləri, həmçinin bəzi tayfaların şəcərələri yer alıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2158 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1414125068_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tahir Həsənli. "Yerfililər" (Hər bir yerfili &uuml;&ccedil;&uuml;n yazılmış kitab).&nbsp;<span>Kitabda Yerfi kəndi və onun işg&uuml;zar insanları haqqında m&uuml;əllifin şəxsi xatirələri, kənd və Vətənlə bağlı şeirləri, həm&ccedil;inin bəzi tayfaların şəcərələri yer alıb. Bundan başqa kitabda kəndlə bağlı şəkillərə də kifayət qədər yer verilib. Gələcək nəsillərə vəsilə olması diləklərimizlə.</span></span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Milli ideologiyamız: Türklük, Çağdaşlıq, İslam&quot;. Kitabda ideologiya anlayışı və tarixən yaranmış ideologiyalar, o cümlədən milli ideologiyamız olan türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı haqqında ətraflı məlumat verilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2055 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397328787_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Şirvani Ədilli. "Milli ideologiyamız: T&uuml;rkl&uuml;k, &Ccedil;ağdaşlıq, İslam" Kitabda ideologiya anlayışı və tarixən yaranmış ideologiyalar, o c&uuml;mlədən milli ideologiyamız olan t&uuml;rk millət&ccedil;iliyinin yaranması və inkişafı haqqında ətraflı məlumat verilmiş, &ccedil;ağdaş d&ouml;vr&uuml;m&uuml;z &uuml;&ccedil;&uuml;n milli ideolo-giyamızın m&uuml;xtəlif məsələləri sistem şəklində araşdırılmış, milli mənəvi də-yərlərimizi qoruyub-yaşatmaq və y&uuml;ksəltmək problemləri və onların ictimai əhəmiyyəti haqqında geniş s&ouml;hbət a&ccedil;ılmışdır. Kitab geniş oxucu k&uuml;tləsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulmuşdur.</span></span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Asif Həsənli. “Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar siyasət”. İraqın ABŞ tərəfindən işğalı. Siyasi publisitika. Kitabın mətni müəllif redaktəsində verilir. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 02-05 (06 - 20 http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2025 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1390992320_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Asif Həsənli.&nbsp;</strong></span></span><strong><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&ldquo;M&uuml;səlmanlara qarşı təcav&uuml;zkar siyasət&rdquo;.&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İraqın ABŞ tərəfindən işğalı.&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Siyasi publisitika.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Kitabın mətni m&uuml;əllif redaktəsində verilir.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 02-05 &nbsp;(06 - 2014)</span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Əfsanəyə çevrilmiş ömür&quot;. Şamaxıda yaşayıb-yaradan tanınmış ziyalı, 10 kitab müəllifi Əvəz Süleymanın bu əsərində Şirvan elinin inanc yeri müqəddəs övliyalar nəslinin layiqli varisi olmuş Hacı Ağanın şərəfli ömür yolunda bəhs açır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1886 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1375210007_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əvəz S&uuml;leyman.&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Əfsanəyə &ccedil;evrilmiş &ouml;m&uuml;r".&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Şamaxıda yaşayıb-yaradan tanınmış ziyalı, 10 kitab m&uuml;əllifi Əvəz S&uuml;leymanın bu əsərində</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Şirvan elinin inanc yeri m&uuml;qəddəs &ouml;vliyalar nəslinin layiqli varisi olmuş Hacı Ağanın (Mirməmmədtağının) şərəfli &ouml;m&uuml;r yolundan bəhs olunur.</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Çamayra&quot; - Kuba dəftəri bu kommunist adasına səfər təəssüratları qələmə alınsa da, azadlıq və insan haqları kimi ümumbəşəri dəyərlərə yanaşma, fərdlərin faciəsinin cəmiyyətin problemi kimi təqdimatı oxucuya düşünməyə &quot;qida&quot; verir http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1744 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1362335292_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Vahid Qazi.&nbsp;</span><span>&Ccedil;amayra. Kuba dəftəri. &nbsp;</span><span>"&Ccedil;amayra" - Kuba dəftəri bu kommunist&nbsp;adasına səfər təəss&uuml;ratları zəminində qələmə alınsa da, azadlıq və&nbsp;insan haqları kimi &uuml;mumbəşəri dəyərlərə geniş diapazonlu yanaşma,&nbsp;fərdlərin faciəsinin cəmiyyətin problemi kimi təqdimatı sayğılı oxucuya&nbsp;d&uuml;ş&uuml;nmək, anlamaq və nəticə &ccedil;ıxarmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n kifayət qədər&nbsp;"qida" verir. Məhz bu məziyyətlərinə g&ouml;rə Vahid Qazinin "&Ccedil;amayra"</span><span>sı son illərin ən maraqlı nəşrlərindən biridir.</span></span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Həqiqət işığında&quot;. Bu kitab C.Zeynaloğlunun oxucularla yeddinci görüşüdür. “Yaxşı insanlar sorağında” silsiləsindən ilk kitab tanınmış ziyalı, etibarlı dost, yazıçı-publisist, şair, tarixçi, astronom Həqiqət Kərimovaya həsr olunub http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1730 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1361296099_2.jpg"><p><span lang="EN-US"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span><strong><span lang="EN-US"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Camal&nbsp;&nbsp;Zeynaloğlu. "</span></span></strong><span lang="EN-US"><strong><span lang="EN-US"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Həqiqət</span></span></strong><strong><span lang="EN-US"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; işığında".&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucularla&nbsp;</span></span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span lang="AZ-LATIN">yedd</span></strong><strong><span lang="EN-US">inci&nbsp;</span></strong><span lang="EN-US">g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. &ldquo;<strong>Yaxşı insanlar sorağında&rdquo;</strong>&nbsp;silsiləsindən olan bu ilk kitab tanınmış ziyalı, g&ouml;zəl insan, etibarlı dost və yoldaş, nadir istedad sahibi, yazı&ccedil;ı-publisist, şair, filosof, tarix&ccedil;i, teoloq, astronom, ictimai xadim, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibi, &ldquo;Ziyalı&rdquo; qəzetinin baş redaktoru, həvəskar bəstəkar,&ldquo;<strong>Qızıl Qələm</strong>&rdquo;və &ldquo;<strong>Məhsəti Gəncəvi</strong>&rdquo; m&uuml;kafatları laureatı, fəlsəfə elmləri namizədi</span><span lang="AZ-LATIN">, dosent</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span><strong><span lang="EN-US">Həqiqət xanım Kərimovanın</span></strong></span><span lang="EN-US"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;həyat və yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.&nbsp;</span></span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət&quot; (I Kitab). Mir Cəfər Bağırov haqqındakı kitabda onun çoxcəhətli siyasi fəaliyyəti arxiv sənədləri əsasında şərh edilir, Kremlin göstərişilə 1956-cı ildə qurulmuş qondarma məhkəmənin ittihamları ifşa olunub http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1599 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1350929881_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Teyyub Qurban. "D&uuml;şmənlərindən g&uuml;cl&uuml; şəxsiyyət"&nbsp;<span>(I Kitab).&nbsp;</span>Mir Cəfər Bağırov haqqında məqalələr toplusu.&nbsp;Kitabda M.C.Bağırovun &ccedil;oxcəhətli siyasi fəaliyyəti arxiv sənədləri&nbsp;əsasında şərh edilir, Kremlin daşnak-rus hakimlərinin g&ouml;stərişi ilə 1956-cı ildə&nbsp;qurulmuş qondarma məhkəmənin b&uuml;t&uuml;n ittihamları ifşa olunur.</span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00 Elman Cəfərli, Təbriz Ağayev. &quot;Nəsillərə örnəkhəyat yolu&quot;. Kitab tanınmış Azərbaycan ictimai xadim, alim, düşüncə adamı Nəsir Ağayevin şərəfli həyat yoluna həsr olunub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1474 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1341597113_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Elman Cəfərli, Təbriz Ağayev. "Nəsillərə &ouml;rnəkhəyat yolu". Kitab tanınmış Azərbaycan ictimai xadim, alim, d&uuml;ş&uuml;ncə adamı Nəsir Ağayevin şərəfli həyat yoluna həsr olunub.</span></p> İctimai-siyasi, publisistik kitablar 01.01.1970 04:00