Kitabxana.Net - Amerikaşünaslıq http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Elşən Bayramzadə. &quot;Amerika prezidentləri&quot;. ABŞ-ın prezidentlik institutu, onların tərcümeyi-halı, siyasi fəaliyyətindən bəhs edən, illüstrasiyalı belə bir kitab azərbaycanca dilində ilk dəfədir nəşr olunur http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2050 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1396425536_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elşən Bayramzadə. "Amerika prezidentləri".&nbsp;<span>Kitab ABŞ-ın prezidentlik institutu, prezidentlərin tərc&uuml;meyi-halı və onların siyasi fəaliyyətindən bəhs edir. ABŞ-ın superd&ouml;vlətə &ccedil;evrilməsində, Konstitusiya və demokratiya prinsiplərinə sadiqlik b&ouml;y&uuml;k rol oynayıb. Bu prinsiplərin pozulması bəzi prezidentlərin impi&ccedil;mentinə gətirmişdir. Kitabda bu haqda da geniş məlumat verilmişdir. Əhatəli şəkildə ABŞ-ın siyasi quruluşu və onun birinci şəxslərinin fəaliyyətinə həsr olunmuş, maraqlı faktlar və məlumatlarla zəngin, ill&uuml;strasiyalı belə bir kitab Azərbaycan dilində ilk dəfədir nəşr olunur.</span></span></p> Amerikaşünaslıq 01.01.1970 04:00 &quot;ABŞ universitetlərini kimlər və necə idarə edirlər?&quot; (İdarəedən qurumlar (Qəyyumlar şurası, Universitet senatı və s. ) mərkəzləşdirilmiş deyil, avtonomluq prinsipinə söykənir) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=570 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257067853_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&nbsp;ABŞ ali təhsilinin idarə olunmasının əsas fərqləndirici cəhəti idarəetmənin rəngarəngliyidir. Hər bir idarəetmə forması həmin təşkilatın unikal tarixini və tələbatlarını &ouml;z&uuml;ndə əks etdirir. İdarəedən qurumlar (Qəyyumlar şurası, Universitet senatı və s. ) mərkəzləşdirilmiş deyil, avtonomluq prinsipinə s&ouml;ykənir. 1966-cı ildə Amerika Universitet Professorları Assosiasiyasının, Amerika Təhsil Şurasının və Universitet və Kolleclərin İdarə Şuraları Assosiasiyasının birgə razılığı ilə demokratik idarəetmənin prinsipləri qəbul edilmişdir. ABŞ ali təhsilində idarəetmə nə qədər demokratik olsa da, b&uuml;t&uuml;n idarəedənlərin bir &uuml;mdə vəzifəsi var: işlədiyi m&uuml;əssisənin maraqlarını qorumalı, cəmiyyətdə ona bir inam yaratmalı.</span></p> Amerikaşünaslıq 01.01.1970 04:00