Kitabxana.Net - Ateizm http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Ateizm nədir?&quot; Azərbaycanın tanınmış fələsfə tədqiqatçısı və mütəxəssisindən dini polemikaya rəvac verən maraqlı və mübahisələrlə dolu mövqe-yazı... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=599 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257870167_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ateizm allah(lar)ın varlığına inanmayan, allah(lar)ın varlığını bəyan edən dini təlim(lər)i rədd edən fəlsəfi-elmi m&ouml;vqedir. Ateizm b&uuml;t&ouml;vl&uuml;kdə hansısa bir qeyri və f&ouml;vqəltəbii q&uuml;vvənin m&ouml;vcudluğunu inkar etməkdir. Bu yazımda mən allahın var olub-olmadığına dair fikirlərimi yox, ateizmin nə olub-olmadığına dair fikirlərimi oxucularımla qısaca b&ouml;l&uuml;şmək istəyirəm. Elə buna g&ouml;rə də, sərl&ouml;vhədə ateizmi dırnaq i&ccedil;ində yazmışam. </span></p> Ateizm 01.01.1970 04:00