Kitabxana.Net - Latın Amerikası http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Xorxe Luis Borxes. &quot;Dante haqqında doqquz esse&quot;. Borxes. Səsini XX əsr dühalarının dinlədiyi, dövrümüzün ən maraqlı mütəfəkkirlərindən biri. O, bir o qədər də çox yaratmayıb; bir neçə şeir kitabı, hekayələr, esselər. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2406 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1457193447_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Xorxe Luis Borxes. "Dante haqqında doqquz esse". Borxes. Səsini XX əsr d&uuml;halarının dinlədiyi, d&ouml;vr&uuml;m&uuml;z&uuml;n ən maraqlı m&uuml;təfəkkirlərindən biri. O, bir o qədər də &ccedil;ox yaratmayıb; bir ne&ccedil;ə şeir kitabı, hekayələr, esselər. Borxesin esseləri lakonizmi ilə konspektləri xatırladır.</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Yüz ilin tənhalığı&quot;. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsindən türk dilinə tərcümə olunmuş ən oxunaqlı romanlardan - şah əsərlərdən biri. Nobel mükafatı yazıçılarının yaradıcılığı seriyasından... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2003 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1386077942_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Qabriel Qarsia Markes.&nbsp;</span>"Y&uuml;z ilin tənhalığı". D&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsindən t&uuml;rk dilinə tərc&uuml;mə olunmuş ən oxunaqlı romanlardan - şah əsərlərdən biri. Nobel m&uuml;kafatı yazı&ccedil;ılarının yaradıcılığı seriyasından...</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Xana-xana oyunu&quot;. Roman. Dünyaşöhrətli Latın Amerikası yazıçısından maraqlı bir modern bədii nəsr nümunəsi. “Orijinaldan, bədii-filoloji tərcümələr” N 10. Azərbaycanca çevirəni: Nadir Qocabəyli. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1622 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1352745246_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span>Xulio Kortasar. "Xana-xana oyunu". Roman. D&uuml;nyaş&ouml;hrətli Latın Amerikası yazı&ccedil;ısından maraqlı bir modern bədii nəsr n&uuml;munəsi.&nbsp;</span><strong><span><span lang="AZ-LATIN">&ldquo;Orijinaldan, bədii-filoloji tərc&uuml;mələr&rdquo; N 10.</span></span></strong><span>&nbsp;Azərbaycanca &ccedil;evirəni: Nadir Qocabəyli.</span></span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 Paulo Coelho. &quot;Şeytan ve genç kadın&quot; (türkçe) - Paulo Koelyo &quot;Şeytan və gənc qadın&quot; (türk dilində). Braziliyanın dünyaşöhrətli yazıçısının növbəti məşhur romanını təqdim edirik... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1579 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1349592883_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Paulo Coelho. "Şeytan ve gen&ccedil; kadın" (t&uuml;rk&ccedil;e) - Paulo Koelyo "Şeytan və gənc qadın" (t&uuml;rk dilində). Braziliyanın d&uuml;nyaş&ouml;hrətli yazı&ccedil;ısının n&ouml;vbəti məşhur romanını təqdim edirik... &nbsp;</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Hər şey və heç nə&quot;. Dünyanın 10 ən nəhəng yazıçısından birinin azərbaycanca bu e-kitabına hekayələr və esselər, sənət-estetik müsahibələri daxil edilib... www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 74. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1301 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1324530918_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Xorxe Luis Borxes. "Hər şey və he&ccedil; nə". Hekayələr və esselər, sənət-estetik m&uuml;sahibələri... Bakı, 2011. YYSQ və www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 74.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">QEYD: Kitabın hər hansı formada yayımı, &ccedil;oxaldılması, istifadəsi qəti qadağandır, m&uuml;əllif haqları m&uuml;tərcimlər və kitabı rəqəmsal hazırlayanlardadır...</span></p> <p>&nbsp;</p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;11 dəqiqə&quot; (türkcə). Dünyaşöhrətli Braziliya yazıçısının ən qalmaqallı romanlarından biri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1087 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1300722986_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">"11 dəqiqə" (t&uuml;rkcə). D&uuml;nyaş&ouml;hrətli Braziliya yazı&ccedil;ısının ən qalmaqallı romanlarından biri...</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Kimyagər&quot; (türk dilində). Dünya ədəbiyyatında elə əsərlər var ki, onu oxuyan insanın bütün həyatını dəyişir. Bu roman elələrindəndir! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1082 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1299753171_2.jpg"><p><span><br />"Kimyagər" (t&uuml;rk dilində). D&uuml;nya ədəbiyyatında elə əsərlər var ki, onu oxuyan insanın b&uuml;t&uuml;n həyatını dəyişir. Bu roman elələrindəndir!</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 Qabriel Qarsia Markes. Məhəbbət əvəzinə ölüm labüdlüyü (hekayə). Dünyaşöhrətli Meksika yazarından magik realizm nümunəsi - azəricə... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1015 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1294145210_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial, &quot;helvetica&quot;, sans-serif;">Qabriel Qarsia Markes. Məhəbbət əvəzinə &ouml;l&uuml;m lab&uuml;dl&uuml;y&uuml; (hekayə). D&uuml;nyaş&ouml;hrətli Meksika yazarından magik realizm n&uuml;munəsi - azəricə...</span></span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 Mario Varqas Lyosa. &quot;Baba&quot;. (Hekayə). &quot;Katoblepas&quot;. («Gənc ya­zı­çı­ya mək­tub­lar»­dan)... Məşhur yazıçı prezident seçkilərinə niyə qatılmışdı? Müsahibə - azəricə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=938 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1286464930_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Mario Varqas Lyosa. "Baba". (Hekayə). </strong>"Katoblepas". (&laquo;Gənc ya&shy;zı&shy;&ccedil;ı&shy;ya mək&shy;tub&shy;lar&raquo;&shy;dan)... <strong>Məşhur yazı&ccedil;ı prezident se&ccedil;kilərinə niyə qatılmışdı?</strong>&nbsp;M&uuml;sahibə</span></span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 2010-cu ilin Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Mario Varqas Lyosaya verildi... Barəsində maraqlı yazılar. Rusca roman və pyesi: &quot;Кто убил Паломино Молеро?&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=937 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1286453655_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">2010-cu ilin Ədəbiyyat &uuml;zrə Nobel m&uuml;kafatı Mario Varqas Lyosaya verildi... Barəsində maraqlı yazılar. Rusca roman və pyesi: "Кто убил Паломино Молеро?"</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Məhəbbət və digər Cinlər&quot;. Türk dilində. Ədəbiyyat üzrə Beynəlxalq Nobel mükafatçısından maraqlı və oxunaqlı bir kitab. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=904 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1284652562_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Məhəbbət və digər Cinlər". T&uuml;rk dilində. Ədəbiyyat &uuml;zrə Beynəlxalq Nobel m&uuml;kafat&ccedil;ısından maraqlı və oxunaqlı bir kitab.</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 Latın Amerikası ədəbiyyatından seçmələr: azəricə. Q.Q.Markes. &quot;Məhəbbət əvəzinə ölüm labüdlüyü&quot;. Xuan Rulfo. &quot;Luvina&quot;. X.L.Borxes: &quot;Dil estetik amildir və minlərlə insanın əsəridir&quot; (Müsahibə). http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=892 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1282241940_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Latın Amerikası ədəbiyyatından se&ccedil;mələr: azəricə. Qabriel Qarsia Markes. "Məhəbbət əvəzinə &ouml;l&uuml;m lab&uuml;dl&uuml;y&uuml;" (Hekayə).<strong> Xuan Rulfo. "Luvina" (Hekayə).</strong> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Xorxe Luis Borxes: "Dil estetik amildir və minlərlə insanın əsəridir" (</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">M&uuml;sahibə).</span></span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 «Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım». (Dünyaşöhrətli Braziliya yazıçısından əla bir roman - azəricə) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=645 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259774797_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&laquo;Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım&raquo; kitabı bunun nə qədər vacib olması haqqındadır. Pilar və onun dostu -uydurma personajlardır. Lakin onlar həm də Fərqli Məkan axtarışlarında&nbsp; qarşılaşdığımız bir &ccedil;ox konfliktləri simvolizə edirlər. Gec, ya tez hər birimiz &ouml;z qorxularımıza qalib gəlməli olacağıq - zira mənəviyyatın yolu g&uuml;ndəlik qazanılan məhəbbət təcr&uuml;bəsindən ke&ccedil;ir.</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00