Kitabxana.Net - Kolumbiya http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Patriarxın payızı&quot;. Roman. Nobel mükafatı laureatı, dünyaşöhrətli Kolumbiya yazıçısını şah əsəri Azərbaycanca http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=629 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1258816453_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Tarixinin m&uuml;xtəlif d&ouml;nəmlərində Yer &uuml;z&uuml;nə sınaq kimi g&ouml;ndərilən bu oxşar taleli insanların gizli mahiyyətini mahir yazı&ccedil;ı qələmiylə &uuml;mumiləşdirməyə nail olmuş Markes, insanlıq &uuml;&ccedil;&uuml;n x&uuml;susi təhl&uuml;kə olan &laquo;&ouml;lməz diktator&raquo; obrazını yaratmaqla, insanlıq və vətəndaşlıq h&uuml;quqları əsrlər boyu tapdanan, z&uuml;lm və haqsızlıq &uuml;zərində qurulmuş hakim rejimlərin basqısı altında inləyən d&uuml;nya xalqları qarşısında &ouml;z haqq səsini ucaldaraq, m&uuml;qəddəs yazı&ccedil;ılıq missiyasını yerinə yetirmiş olur.</span></p> Kolumbiya 01.01.1970 04:00