Kitabxana.Net - Virtual - mədəni turizm http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun rəqabət-qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri&quot;. Tədqiqat. Təqdim olunan tədqiqat işində Azərbaycanın turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemi araşdırılmışdır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2966 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507027607_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun rəqabət-qabiliyyətliliyinin y&uuml;ksəldilməsi problemləri". Tədqiqat. Təqdim olunan tədqiqat işində Azərbaycanın turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin y&uuml;ksəldilməsi problemi araşdırılmışdır. Əksər statistik məlumatlar 2003-c&uuml; ildən sonrakı d&ouml;vr&uuml;, turizm rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi isə son &uuml;&ccedil; ilin məlumatlarını əhatə edir.</span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 Rüfət Kasumov. &quot;Beynəlxalq turizm bazarı&quot;. Monoqrafiya. “Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbbüslərin dəstəklənməsi” kreativ layihə çərçivəsində yayımlanan bu monoqrafiyada beynəlxalq turizm bazarı araşdırılır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2965 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507025810_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">R&uuml;fət Kasumov.&nbsp;</span></strong>"Beynəlxalq turizm bazarı". Monoqrafiya.&nbsp;<span>&ldquo;Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbb&uuml;slərin dəstəklənməsi&rdquo; kreativ layihə &ccedil;ər&ccedil;ivəsində yayımlanan bu monoqrafiyada beynəlxalq turizm bazarı araşdırılır.</span></span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 Əli Cabbarov. &quot;Turizmin iqtisadi əsasları&quot;. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Dərs vəsaitində bir sahibkarlıq sahəsi kimi turizm bazarının xüsusiyyətləri, xüsusi növ turizm sahibkarlığının yaradılmasının əhəmiyyəti və dayanıqlı turizmin mahi http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2964 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507025639_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Cabbarov. "Turizmin iqtisadi əsasları". Ali məktəblər &uuml;&ccedil;&uuml;n dərs vəsaiti. Dərs vəsaitində bir sahibkarlıq sahəsi kimi turizm bazarının x&uuml;susiyyətləri, x&uuml;susi n&ouml;v turizm sahibkarlığının yaradılmasının əhəmiyyəti və dayanıqlı turizmin mahiyyətinə geniş yer verilir.</span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 &quot;Turizm bazarı&quot;. Araşdırma. Kitabda dünyada turizm xidmət sahələrinin bazarı, onun istiqamətləri, dünya miqyasında lider mövqelərdə durman turist ölkələrinin bu sahələri tədqiq edilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2963 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507025018_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;"Turizm bazarı". Araşdırma. Kitabda d&uuml;nyada turizm xidmət sahələrinin bazarı, onun istiqamətləri, d&uuml;nya miqyasında lider m&ouml;vqelərdə durman turist &ouml;lkələrinin bu sahələri tədqiq edilir.</span></span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 Feyzə Əlimuradova. &quot;Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri&quot;. Dissertasiya. Kitabda qloballasan dünyaya inteqrasiya edən Azərbaycanın turizm xidmət sahəsində də dünya miqyasında lider mövqelərdə durmagı hədəf qəbul etməsindən bəhs edilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2962 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507022648_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Feyzə Əlimuradova. "Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri". Dissertasiya. Kitabda qloballasan d&uuml;nyada inteqrasiya siyasətini prioritet se&ccedil;mis Azərbaycan Respulikası digər sahələrdə oldugu kimi turizm xidmət sahəsində də d&uuml;nya miqyasında lider m&ouml;vqelərdə durmagı hədəf qəbul etməsindən bəhs edilir.</span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 Aydın Xan Əbilov. &quot;Kreativ innovasiyalar: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri&quot;. İntellektual-kultoroloji araşdırmalar. Yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilovun kulturologiya, mədəniyyyət, mədəni turizmə aid elmi araşdırmaları http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2961 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507022117_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aydın Xan Əbilov. "Kreativ innovasiyalar: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri". İntellektual-kultoroloji araşdırmalar. Yazı&ccedil;ı-kulturoloq, YYSİB-nin sədri, kitabxana.net resursunun yaradıcısı Aydın Xan Əbilovun kulturologiya, mədəniyyət, mədəni turizm, humanitar sahələrə aid kitabı</span></p> <p>&nbsp;</p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 S.A.Məmmədov, H.B.Sultanova, S.H.Rəhimov. &quot;Beynəlxalq turizmin coğrafiyası&quot;. Dərslik vəsaiti. Dərslik Azərbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi tərəfindən ali məktəblərin uyğun ixtisas üzrə tələbələri üçün tövsiyyə olunub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2960 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507019479_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">S.A.Məmmədov, H.B.Sultanova, S.H.Rəhimov. "Beynəlxalq turizmin coğrafiyası". Dərslik vəsaiti. Dərslik Azərbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi tərəfindən ali məktəblərin uyğun ixtisas &uuml;zrə tələbələri &uuml;&ccedil;&uuml;n t&ouml;vsiyyə olunub.</span></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva. &quot;Turizmin əsasları&quot;. Elmi dərslik.. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, turizm marketinqi mütəxəssisləri, habelə geniş oxucu k http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2959 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507015606_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İlqar H&uuml;seynov, Nigar Əfəndiyeva. "Turizmin əsasları". Elmi dərslik.. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - m&uuml;əllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət iş&ccedil;iləri, turizm marketinqi m&uuml;təxəssisləri, habelə geniş oxucu k&uuml;tləsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulur.</span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 Virtual-mədəni turizm: kreativ-innovativ layihə haqqında geniş məlumat. “Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbbüslərin dəstəklənməsi” kreativ layihə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2958 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1507023333_2.jpg"><div class="_h8t"> <div class="_5wd9 direction_ltr"> <div class="_5wde _n4o"> <div class="_5w1r _3_om _5wdf"> <div class="_4gx_"> <div class="_d97"><span class="_5yl5"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Virtual-mədəni turizm: kreativ-innovativ layihə haqqında geniş məlumat. &ldquo;Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbb&uuml;slərin dəstəklənməsi&rdquo; kreativ layihə. &ldquo;Sabitlik və İnkişaf&rdquo; Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən həyata ke&ccedil;irilən,&nbsp;Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə D&ouml;vlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi, &ldquo;Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbb&uuml;slərin dəstəklənməsi&rdquo; kreativ layihəsi &ccedil;ər&ccedil;ivəsində hazırlanan mini e-kitabxana</span></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> <p><span class="_40fu"><span class="_2u_d"><span class="_5zvq"><em></em></span></span></span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00 Peter Leniy. &quot;Mədəniyyət mərkəzlərinin layihələndirilməsi&quot;. Araşdırma, azərbaycanca tərcümə. Kitabın müəllifi Peter Leniy (Peter Lényi) öz araşdırmalarına 2011-ci ildə Budapeştdə başlayıb və həmin andan etibarən 123 mədəni mərkəzin yaradılm http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2957 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1506874665_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Peter Leniy. "Mədəniyyət mərkəzlərinin layihələndirilməsi". Araşdırma, azərbaycanca tərc&uuml;mə.&nbsp;Kitabın m&uuml;əllifi Peter Leniy (Peter L&eacute;nyi) &ouml;z araşdırmalarına 2011-ci ildə Budapeştdə başlayıb və həmin andan etibarən 123 mədəni mərkəzin yaradılması haqqında məlumat toplayıb. Kitabdakı məqalələr yerli sakinlərin yararlana biləcəyi bu c&uuml;r yerlərin təmiri və yenilənməsi ilə bağlı &ccedil;ətinliklərə, habelə onların &uuml;st&uuml;nl&uuml;klərinə həsr olunub. Kitabda həm memarlar, həm də digər m&uuml;təxəssislər &uuml;&ccedil;&uuml;n faydalı olacaq m&uuml;sahibələr, rəsmlər və diaqramlar yer alır.</span></p> Virtual - mədəni turizm 01.01.1970 04:00