Kitabxana.Net - Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Sabir İmanov. &quot;Hədəfdəki insan&quot;. Müəllifin eyniadlı ilk kitab əlilliyi olan insanlardan bəhs edən romandır. S.İmanov &quot;Mənim hədəfim&quot; və &quot;Özünlə fəxr et&quot; kitablarında da əlillik problemlərini qabardır... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3098 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1510207600_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sabir İmanov. "<span>Hədəfdəki insan". M&uuml;əllifin eyniadlı ilk kitab əlilliyi olan insanlardan bəhs edən romandır. "Mənim hədəfim" və "&Ouml;z&uuml;nlə fəxr et" kitabları isə əlillik məsələsinin m&uuml;xtəlif sahələrini əhatə edən məqalələrdən və şeirlərdən ibarətdir. Hər &uuml;&ccedil; kitabın yazılmasında əsas məqsədlər, Əlilliyi olan insanlarda ruh y&uuml;ksəkliyi yaratmaq, onlara faydalı ola biləcək məsləhətlər vermək, əlilliyi olan insanları cəmiyyətə d&uuml;zg&uuml;n şəkildə təqdim etmək, m&ouml;vcud problemləri qabardaraq, onların həllinə m&uuml;əyyən qədər nail olmaq və sağlam insanlara əlilliyi olan insanlar və əlillik haqda ətraflı məlumat verməklə bu məsələ haqda onları maarifləndirməkdir.</span></span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi. Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyindən növbəti kreativ layihə... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3079 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1509991127_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sağlamlığı məhdud gənclər &uuml;&ccedil;&uuml;n kreativ-virtual sənət mərkəzi. Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər (Qurumu) İctimai Birliyindən n&ouml;vbəti kreativ layihə...</span></span></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər İctimai Birliyi (Qurumu) Azərbaycan Prezidenti Yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə "Sağlamlığı məhdud gənclər &uuml;&ccedil;&uuml;n kreativ-virtual sənət mərkəzi" yeni kreativ layihəsinin həyata ke&ccedil;irməyə başlayıb. &Uuml;&ccedil; aylıq layihə haqqında YYSİB sədri, layihə rəhbəri, yazı&ccedil;ı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov media &uuml;&ccedil;&uuml;n a&ccedil;ıqlamasında bu barədə geniş məlumatlar vermişdir.</span></span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00