Kitabxana.Net - Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Azər Qaraqoyunlu. &quot;Şəhid şahid&quot;. Bədii nəsr əsərlər toplusu. Gənc kreativ Azər Qaraqoyunlu sağlamlığında problemləri olsa da fəal ədəbi-mədəni yaradıcılıqla məşğul olur... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3586 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1516088010_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong></strong></span></strong>Azər Qaraqoyunlu. "Şəhid şahid". Bədii nəsr əsərlər toplusu. Gənc kreativ Azər Qaraqoyunlu sağlamlığında problemləri olsa da fəal ədəbi-mədəni yaradıcılıqla məşğul olur...</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Etibar Həsənzadə (Salmanov). &quot;Sevgi bəstəsi&quot;. Kreativ əngəlli gənc istedadın yeni şeirlər və bədii nəsr əsərlərindən ibarət poetik toplu. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3582 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1516009631_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Etibar Həsənzadə (Salmanov). "Sevgi bəstəsi". Kreativ əngəlli gənc istedadın yeni ş<span>eirlər və bədii nəsr əsərlərindən</span>&nbsp;ibarət poetik toplu. O, "K&ouml;nl&uuml;mlə s&ouml;hbət", "Duyğular dinsin", "Gecikmiş etiraf", "Bir həyat romanı" və "Sevgi bəstəsi" adlı kitabların m&uuml;əllifidir.</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Etibar Həsənzadə (Salmanov). &quot;Duyğular dinsin&quot;. Kreativ əngəlli gənc istedadlı qələm sahibinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlərdən ibarət poetik toplu. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3566 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1515772055_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Etibar Həsənzadə (Salmanov). "Duyğular dinsin". Kreativ əngəlli gənc istedadlı qələm sahibinin m&uuml;xtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər və hekayələrdən ibarət toplu.</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Elman Tovuz. “Sən məni yuxuda çağır bir axşam” . Şeirlər toplu. Sağlamlığındakı problemlərə rəğmən, yazıb-yaratmaqdan usanmayan tanınmış şairin yeni kitabı. Bu kitabda müxtəlif illərdə dərc olunmuş şeirlərdən də daxil edilib. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3565 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1515769874_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elman Tovuz. "Sən məni yuxuda &ccedil;ağır bir axşam" . Şeirlər toplu. Sağlamlığındakı problemlərə rəğmən, yazıb-yaratmaqdan usanmayan tanınmış şairin yeni kitabı. Bu kitabda m&uuml;xtəlif illərdə dərc olunmuş şeirlərdən də daxil edilib. "Sən məni yuxuda &ccedil;ağır bir axşam" şair Elman Tovuzun oxucularla d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Bu kitabda "v&uuml;sal" pı&ccedil;ıltılı, "həsrət" haraylı sevgi şeirləri, necə deyərlər, tumurcuqdan yarpaq t&ouml;k&uuml;m&uuml;nə qədər nə varsa, &ouml;z əksini tapmışdır. Kitaba əvvəlki nəşrlərdən se&ccedil;mələr də daxil edilmişdir. </span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Ağasəlim Pünhanoğlu. &quot;Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən&quot;. Elmi-kütləvi məqalələr toplusu. Görmə problemləri olan gənc sənətşünasın ilk kitabının elektron variantı... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3542 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1515763042_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ağasəlim P&uuml;nhanoğlu.&nbsp;</span></strong></strong></span>"Azərbaycan və d&uuml;nya musiqi sənətindən".&nbsp;Elmi-k&uuml;tləvi məqalələr toplusu. G&ouml;rmə problemləri olan gənc sənətş&uuml;nasın ilk kitabının elektron variantı...</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Elman Tovuz “101 qoşma” . Poetik toplu. Tanınmış şair Elman Tovuz “101 qoşma” kitabıyla növbəti dəfə görüşünüzə gəlib. Bu kitabda, adından da məlum olduğu kimi, 101 qoşma toplanıb. Topluya vaxtilə dərc olunmuş şeirlərdən də daxil edilib. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3480 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514482002_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elman Tovuz &ldquo;101 qoşma&rdquo; . Poetik toplu. Tanınmış şair Elman Tovuz &ldquo;101 qoşma&rdquo; kitabıyla n&ouml;vbəti dəfə g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml;zə gəlib. Bu kitabda, adından da məlum olduğu kimi, 101 qoşma toplanıb. Topluya vaxtilə dərc olunmuş şeirlərdən də daxil edilib.</span></span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 &quot;Komikslər - Mədəniyyətlə dünyanı dəyiş&quot;. Kitabın məqsədi diqqəti mədəniyyət və yaradıcılıq sahələrinin potensial imkanlarına, o cümlədən, bu sektorun mövcud problemlərinə yönəltməkdən, Azərbaycanda yaradıcılıq sahələrinin inkişafıdır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3479 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514479987_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dadaş Məmmədov. S&ouml;hrab Salamzadə. "Komikslər - Mədəniyyətlə d&uuml;nyanı dəyiş". Kitabın başlıca məqsədi diqqəti mədəniyyət və yaradıcılıq sahələrinin potensial imkanlarına, o c&uuml;mlədən, bu sektorda m&ouml;vcud olan problemlərə y&ouml;nəltməkdən, Azərbaycanda yaradıcılıq sahələrinin inkişafının əsas mərhələlərini m&uuml;əyyən etməkdən ibarətdir.</span></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Yaşar Bünyad. &quot;İblisin busəsi&quot;. Roman. Yaşar Bünyadın “İblis busəsi” romanının mövzusu təlatümlü 80-90-cı il hadisələrinə və bu ağır dövrün min cür məhrumiyyətlərlə üzləşmiş talesiz insanlarına həsr olunub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3478 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514399531_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Yaşar B&uuml;nyad.&nbsp;</strong></span></strong><strong>"İblisin busəsi". Roman.&nbsp;</strong>Yaşar B&uuml;nyadın &ldquo;İblis busəsi&rdquo; romanının m&ouml;vzusu təlat&uuml;ml&uuml; 80-90-cı il hadisələrinə və bu ağır d&ouml;vr&uuml;n min c&uuml;r məhrumiyyətlərlə &uuml;zləşmiş talesiz insanlarına həsr olunub.&nbsp;</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 &quot;Fəzanın cazibəsi&quot; - Çağdaş Quzey Arxangelsk poeziyası. Antologiya. &quot;ПРИТЯЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА&quot; - Современная поэзия Архангельского Севера. Azərbaycan və rus dillərində. Mütərcimlər arasında əngəlli yaradıcı cavanlar da var. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3477 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514304939_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fəzanın cazibəsi" - &Ccedil;ağdaş Quzey Arxangelsk poeziyası. Antologiya. "ПРИТЯЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА" - Современная поэзия Архангельского Севера.&nbsp;<span>Azərbaycan və rus dillərində.&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&uuml;tərcimlər arasında əngəlli yaradıcı cavanlar da var.</span></span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Yaşar Bünyad. &quot;Miqrant&quot; - Hekayələr toplusu. Kitabda yazıçının 7 hekayəsi çap olunub. Mətnlərdə qabarıq yazıçı səmimiyyəti var, latayır jarqonlardan istifadə tam yerindədir – bazarın atmosferinə uyğundur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3456 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514304181_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Yaşar B&uuml;nyad. "Miqrant" - Hekayələr toplusu. Kitabda yazı&ccedil;ının 7 hekayəsi &ccedil;ap olunub.&nbsp; Mətnlərdə qabarıq yazı&ccedil;ı səmimiyyəti var, latayır jarqonlardan istifadə tam yerindədir &ndash; bazarın atmosferinə uyğundur. Təhkiyə şirindir, ifadələr şirəlidir, mətndə boşluq yoxdur, dadlı məcaz, baməzə ironiya mətn boyu adamı şirnikdirir və sonluğa doğru &ccedil;əkir. Paraqraflarla mətnin xronoloji idarəsi, zaman-məkan ke&ccedil;idləri ustaca qurulub.</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Byörnstyerne Martinus Byörnson. &quot;Redaktor&quot;. Pyes. Azərbaycan dilinə tərcümə: İ.Hacızadə. Norveçin Nobel mükafatlı yazıçısının insanları motivə edən maraqlı dram əsəri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3455 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514225467_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">By&ouml;rnstyerne Martinus&nbsp; By&ouml;rnson. "Redaktor". Pyes. Azərbaycan dilinə tərc&uuml;mə: İ.Hacızadə. Norve&ccedil;in Nobel m&uuml;kafatlı yazı&ccedil;ısının insanları motivə edən&nbsp; maraqlı dram əsəri.</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Şövkət Zərin Horovlu. &quot;Seçilmiş əsərləri&quot;. Üç cilddə. III cild. Sağlamlığında problemlər olan, fəqət, yaradıcılığıyla hər kəsi heyrətləndirən, kreativ gənclərin milli-mənəvi dəyərlərlə kökləməyə çalışan istedadlı xanım nasirin yeni kitabı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3433 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514048079_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ş&ouml;vkət Zərin Horovlu. "Se&ccedil;ilmiş əsərləri". &Uuml;&ccedil; cilddə. III cild. Sağlamlığında b&ouml;y&uuml;k problemlər olan, fəqət yaradıcılığıyla hər kəsi heyrətləndirən, kreativ gənclərin milli-mənəvi dəyərlərlə k&ouml;kləməyə &ccedil;alışan istedadlı xanım şairin yeni kitabı. Tanınmış qadın şairin bu kitabına m&uuml;əllifin se&ccedil;ilmiş şeirləri və poemaları daxil edilib. Əsərlərində həmişə olduğu kimi Qarabağ problemi qabardılır, d&uuml;şmənlərlə m&uuml;barizəyə &ccedil;ağırışlar səslənir və vətənpərvərlik hissləri aşılanır...</span></span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Şəfa Vəli. “Poçtalyona məktub”. (Poetik toplu). Gənc şairənin bu kitabında Şəfanın başdanbaşa sevgi rəngli taleyinin şeirləri toplanmışdır. Başqa sözlə desək Şəfanın bütün yaradıcılığına sevgi rəngli taleyinin həzin bir qəmlə süslənmiş şeirləri gedib http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3432 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514047071_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Şəfa Vəli. &ldquo;Po&ccedil;talyona məktub&rdquo;. (Poetik toplu). Gənc şairənin bu kitabında Şəfanın başdanbaşa sevgi rəngli taleyinin şeirləri toplanmışdır. Başqa s&ouml;zlə desək Şəfanın b&uuml;t&uuml;n yaradıcılığına sevgi rəngli taleyinin həzin bir qəmlə s&uuml;slənmiş melodik ritmləri hopmuşdur...</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Rövşən Yerfi. &quot;Müqəssir&quot;. Roman. Təqaüddə çıxmış ədliyyə qulluqçusu, tanınmış yazıçı-publisitin bu yeni romanı cəmiyyətimizdə ictimai problemə çevrilmiş, ailə faciələrindən - erkən nigah, qısqanclıq və qətldən bəhs edən həyat hekayətidir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3399 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1513600635_2.jpg"><p>R&ouml;vşən Yerfi. "M&uuml;qəssir". Roman. Təqa&uuml;ddə &ccedil;ıxmış ədliyyə qulluq&ccedil;usu, tanınmış yazı&ccedil;ı-publisitin bu yeni romanı cəmiyyətimizdə ictimai problemə &ccedil;evrilmiş, ailə faciələrindən&nbsp;- erkən nigah, qısqanclıq və qətldən bəhs edən həyat hekayətidir. Həm&nbsp;m&ouml;vzusuna, həm də yazı tərzinə g&ouml;rə, əsərin &ccedil;ağdaş ədəbiyyatımızda&nbsp;m&uuml;h&uuml;m bir hadisə olduğuna inanırıq.</p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00 Şövkət Zərin Horovlu. &quot;Seçilmiş əsərləri&quot;. Üç cilddə. II cild. Sağlamlığında böyük problemlər olan, fəqət yaradıcılığıyla hər kəsi heyrətləndirən, kreativ gənclərin milli-mənəvi dəyərlərlə kökləməyə çalışan tanınmış qadın yazıçının yeni kit http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3397 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1513266042_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ş&ouml;vkət Zərin Horovlu. "Se&ccedil;ilmiş əsərləri". &Uuml;&ccedil; cilddə. II cild. Sağlamlığında b&ouml;y&uuml;k problemlər olan, fəqət yaradıcılığıyla hər kəsi heyrətləndirən, kreativ gənclərin milli-mənəvi dəyərlərlə k&ouml;kləməyə &ccedil;alışan tanınmış qadın yazı&ccedil;ının bu kitabına m&uuml;əllifin "Tale yolu" romanı, "Əbədiyyətə qədər" povesti daxil edilib... Əsərlərində həmişə olduğu kimi Qarabağ problemi qabardılır, d&uuml;şmənlərlə m&uuml;barizəyə &ccedil;ağırışlar səslənir və vətənpərvərlik hissləri aşılanır...</span></p> Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət mərkəzi 01.01.1970 04:00