Kitabxana.Net - Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Milli zəka&quot;. Elmi-publisistik dərginin I sayı. Nəşrdə müxtəlif imza sahiblərinin - yazıçı, şair, alim, publisist və başqalarının məqalələri, araşdırmaları yer alıb... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2235 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1424453405_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Milli zəka". Elmi-publisistik dərginin I sayı. Nəşrdə m&uuml;xtəlif imza sahiblərinin - yazı&ccedil;ı, şair, alim, publisist və başqalarının məqalələri, araşdırmaları yer alıb...</span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Fokus&quot; - Analitik kinojurnalı. N 2 (8 - 2012). Jurnal Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının “İxtisaslaşmış art nəşrlər və “Yaradıcı Gənclərin Kino Evi” yaradıcı gənclərin və art jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılma vasitəsi http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1845 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1371624914_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fokus" - Analitik kinojurnalı. N 2 (8 - 2012). Jurnal Gənc Film İstehsal&ccedil;ıları Assosiasiyasının &ldquo;İxtisaslaşmış art nəşrlər və &ldquo;Yaradıcı Gənclərin Kino Evi&rdquo; yaradıcı gənclərin və art jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılma vasitəsi kimi&rdquo; layihəsi &ccedil;ər&ccedil;ivəsində nəşr olunur.&nbsp;</span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Fokus&quot; Analitik kinojurnalı. N 1 (7 - 2012). Estetikasından asılı olaraq ağ-qara rəngdə çap olunmuş FOKUS daha rəngarəng mövzularla oxucularının qarşısına çıxıb. Kann Film Festivalının “Qızıl palma budağı” mükafatı, başqa materiallar http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1809 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1369247175_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fokus" Analitik kinojurnalı. N 1 (7 - 2012).&nbsp;<span>Estetikasından asılı olaraq ağ-qara rəngdə &ccedil;ap olunmuş FOKUS bu dəfə daha rəngarəng m&ouml;vzularla oxucularının qarşısına &ccedil;ıxıb.&nbsp;</span>&Ouml;tən il Kann Film Festivalının &ldquo;Qızıl palma budağı&rdquo; m&uuml;kafatını qazanmış Terens Malikin &ldquo;kino fəlsəfəsi&rdquo; iki kinoş&uuml;nas tərəfindən m&uuml;zakirəyə &ccedil;ıxarılıb. Master klass, peşəsi prod&uuml;ser, sərbəst m&ouml;vzu, rakurs, nəzəriyyə və digər b&ouml;l&uuml;mlərdə də d&uuml;nyanın ən son kino hadisələri və prosesləri haqqında &ouml;zəl olaraq maraqlı materiallar hazırlanıb.</span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction&quot; N 1 - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Yükləyib oxuya biləcəyiniz, PDF formatlı bu jurnal əminik ki, kinomanların zövqünü oxşayacaq. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1228 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1316932351_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span>"Film Fiction": əsası həvəskar bir ne&ccedil;ə gənc tərəfindən qoyulan Azərbaycanda ilk elektron film jurnalıdır.&nbsp;</span><span>Y&uuml;kləyib oxuya biləcəyiniz, PDF formatlı bu jurnal əminik ki, kinomanların z&ouml;vq&uuml;n&uuml; oxşayacaq..</span></span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00