Kitabxana.Net - Geosiyasət, siyasi elmlər http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Professor Əli Həsənov. &quot;Geosiyasət&quot;. Ali məktəblərin uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri üçün elmi dərslik. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3206 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1510675798_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Həsənov. "Geosiyasət". Professor Əli Həsənovun "Geosiyasət" kitabı ali məktəblərin uyğun ixtisaslar &uuml;zrə təhsil alan tələbələri &uuml;&ccedil;&uuml;n elmi dərslik kimi uzun m&uuml;ddətdir istifadə olunur.&nbsp;</span><span>Azərbaycan geosiyasət elminə layiqli t&ouml;hfə olan kitabda hər fəslin sonunda verilmiş təkrar və məşğələ sualları tələbələrə m&ouml;vzuları daha dərindən mənimsəməyə k&ouml;mək edəcək.</span></span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00