Kitabxana.Net - e-Nəşrlər http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Milli zəka&quot;. Elmi-publisistik dərginin I sayı. Nəşrdə müxtəlif imza sahiblərinin - yazıçı, şair, alim, publisist və başqalarının məqalələri, araşdırmaları yer alıb... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2235 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1424453405_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Milli zəka". Elmi-publisistik dərginin I sayı. Nəşrdə m&uuml;xtəlif imza sahiblərinin - yazı&ccedil;ı, şair, alim, publisist və başqalarının məqalələri, araşdırmaları yer alıb...</span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Fokus&quot; - Analitik kinojurnalı. N 3 (9 - 2013). Jurnal Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının art-layihəsi əsasında işıq üzü görüb və bu sayında da oxucularına maraqlı materialar təqdim edir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1995 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1385539927_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fokus" - Analitik kinojurnalı. N 3 (9 - 2013). Jurnal Gənc Film İstehsal&ccedil;ıları Assosiasiyasının art layihəsi əsasında işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;r&uuml;b: bu sayında oxucularına Aydın Dadaşov, Aygun Aslanova, Aliya Dadashova, Qan Turalı, Sevda Sultanova və Şahane Urfanın m&uuml;əllif məqalələrini, Rafiq Quliyev, Видади Həsənov, R&ouml;vşən İsax, Ilqar Fəhmi və Yılmaz G&uuml;neyin asistentinin m&uuml;sahibəsini, Mirbala Salimlinin Aleksey German haqda xatirələrini, rejissor Shamil Aliyevin "&Ccedil;&ouml;l&ccedil;&uuml;", S.Spilberqin "Linkoln", P.T.Andersonun"Master" filminə resenziyaları, Ulrix Zaydl və Vim Vendersin portretlərini təqdim edib.&nbsp;</span></p> İnternet e-dərgiləri və ədəbi qəzetlər 01.01.1970 04:00 &quot;Fokus&quot; - Analitik kinojurnalı. N 2 (8 - 2012). Jurnal Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının “İxtisaslaşmış art nəşrlər və “Yaradıcı Gənclərin Kino Evi” yaradıcı gənclərin və art jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılma vasitəsi http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1845 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1371624914_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fokus" - Analitik kinojurnalı. N 2 (8 - 2012). Jurnal Gənc Film İstehsal&ccedil;ıları Assosiasiyasının &ldquo;İxtisaslaşmış art nəşrlər və &ldquo;Yaradıcı Gənclərin Kino Evi&rdquo; yaradıcı gənclərin və art jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılma vasitəsi kimi&rdquo; layihəsi &ccedil;ər&ccedil;ivəsində nəşr olunur.&nbsp;</span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction&quot; №14. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı.Yükləyib oxuya bilərsiz. &quot;Film Fiction&quot; kino-jurnalının 14-cü - MAY sayı artıq sizin ixtiyarınızdadır! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1841 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1371371362_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Film Fiction" №14. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı.Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz. "Film Fiction" kino-jurnalının 14-c&uuml; - MAY sayı artıq sizin ixtiyarınızdadır...</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Fokus&quot; Analitik kinojurnalı. N 1 (7 - 2012). Estetikasından asılı olaraq ağ-qara rəngdə çap olunmuş FOKUS daha rəngarəng mövzularla oxucularının qarşısına çıxıb. Kann Film Festivalının “Qızıl palma budağı” mükafatı, başqa materiallar http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1809 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1369247175_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fokus" Analitik kinojurnalı. N 1 (7 - 2012).&nbsp;<span>Estetikasından asılı olaraq ağ-qara rəngdə &ccedil;ap olunmuş FOKUS bu dəfə daha rəngarəng m&ouml;vzularla oxucularının qarşısına &ccedil;ıxıb.&nbsp;</span>&Ouml;tən il Kann Film Festivalının &ldquo;Qızıl palma budağı&rdquo; m&uuml;kafatını qazanmış Terens Malikin &ldquo;kino fəlsəfəsi&rdquo; iki kinoş&uuml;nas tərəfindən m&uuml;zakirəyə &ccedil;ıxarılıb. Master klass, peşəsi prod&uuml;ser, sərbəst m&ouml;vzu, rakurs, nəzəriyyə və digər b&ouml;l&uuml;mlərdə də d&uuml;nyanın ən son kino hadisələri və prosesləri haqqında &ouml;zəl olaraq maraqlı materiallar hazırlanıb.</span></p> Elmi-fəlsəfi, kulturoloji, filoloji və ədəbi-mədəni nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction&quot; N 13. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı.Yükləyib oxuya bilərsiz. &quot;Film Fiction&quot; kino-jurnalının 13-cü - aprel sayı artıq sizin ixtiyarınızdadır! Bu say Andrey Tarkovskiyə həsr olunub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1796 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1367935170_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Film Fiction" N 13. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı.Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz. "Film Fiction" kino-jurnalının 13-c&uuml; - aprel sayı artıq sizin ixtiyarınızdadır! Bu say Andrey Tarkovskiyə həsr olunub.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction&quot; N 12. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı.Yükləyib oxuya bilərsiz. &quot;Film Fiction&quot; kino-jurnalının 12-ci - mart sayı artıq sizin ixtiyarınızdadır! Bu say Nəcibə Məlikovaya həsr olunub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1759 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1364424951_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Film Fiction" kino-jurnalının 12-ci - mart sayı artıq sizin ixtiyarınızdadır! Bu say Nəcibə Məlikovaya həsr olunub.&nbsp;</span></span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction: N11&quot;. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Fevral- on birinci sayı. Yükləyib oxuya bilərsiz. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1738 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1361737272_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Film Fiction: N11". Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Fevral- on birinci sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction: N10&quot;. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Avqust - onuncu sayı. Yükləyib oxuya bilərsiz. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1529 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1345830379_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction: N10". Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Avqust - onuncu sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz.&nbsp;</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction: N9&quot;. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: iyul - doqquzuncu sayı. Yükləyib oxuya bilərsiz. Dərginin bu sayı görkəmli aktyor Məlik Dadaşova həsr olunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1484 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1342293059_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction: N9". Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: iyul - doqquzuncu sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz. Dərginin bu sayı g&ouml;rkəmli aktyor Məlik Dadaşova həsr olunur.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction: N 8&quot;. Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: aprel - səkkizinci sayı. Yükləyib oxuya bilərsiz. Dərginin bu sayı Azərbaycan kinosunun kraliçası Nəsibə Zeynalovaya həsr olunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1436 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1336890599_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction: N 8". Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: aprel - səkkizinci sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz. Dərginin bu sayı Azərbaycan kinosunun krali&ccedil;ası Nəsibə Zeynalovaya həsr olunur.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction 7&quot; - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: mart - yeddinci sayı. Yükləyib oxuya bilərsiz. Dərginin bu sayı Azərbaycan kinosunun iki böyük aktyoru Bəşir Səfəroğlu və Lütfəli Abdullayevə həsr olunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1398 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1332777583_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction 7" - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: mart - yeddinci sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiz. Dərginin bu sayı Azərbaycan kinosunun iki b&ouml;y&uuml;k aktyoru Bəşir Səfəroğlu və L&uuml;tfəli Abdullayevə həsr olunur.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction 6&quot; - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Fevral - altıncı sayı. Yükləyib oxuya bilərsiz. Elektron dərginin bu say unudulmaz sənətkar Əliabbas Qədirovun əziz xatirəsinə həsr edilir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1395 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1332606914_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction 6" - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Fevral - altıncı sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiniz. Bu sayımızı Əliabbas Qədirovun əziz xatirəsinə həsr edirik.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction 5&quot; - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Yanvar - beşinci sayı. Yükləyib oxuya bilərsiniz. Bu sayımızı Eldəniz Zeynalov və Səməndər Rzayevin əziz xatirəsinə həsr edirik. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1346 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1328039408_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction 5" - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Yanvar - beşinci sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiniz. Bu sayımızı &nbsp;Eldəniz Zeynalov və Səməndər Rzayevin əziz xatirəsinə həsr edirik.</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00 &quot;Film Fiction 4&quot; - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Dekabr - dördüncü sayı. Yükləyib oxuya bilərsiniz. Bu say Azərbaycan kinosunun gözəl aktyorlarından biri Yaşar Nuriyə həsr olunub... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1318 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1325662322_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Film Fiction" - Azərbaycanda ilk elektron film jurnalı: Dekabr - d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; sayı. Y&uuml;kləyib oxuya bilərsiniz. Bu say Azərbaycan kinosunun g&ouml;zəl aktyorlarından birinə - &nbsp;Yaşar Nuriyə həsr olunub...</span></p> e-Nəşrlər 01.01.1970 04:00