Kitabxana.Net - Uşaq kitabları http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net On sevimli Azərbaycan uşaq nağılı və hekayələri. &quot;Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm&quot;, &quot;Əşrəf&quot;, Səhənd. &quot;Balaca qara balıq&quot;, &quot;Taxta qılınc&quot;, Süleyman Sani Axundov, &quot;Qaraca qız&quot;, &quot;Üç şahzadə&quot; və b. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=501 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256030462_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">On&nbsp;sevimli Azərbaycan uşaq nağılı və hekayələri... "Şəng&uuml;l&uuml;m, Ş&uuml;ng&uuml;l&uuml;m, Məng&uuml;l&uuml;m", "Əşrəf", Səhənd. "Balaca qara balıq", "Taxta qılınc", "Nar qızı", "Sehirli şamdan", "Abbas və Zeynəb", "Əhməd və Məleykə", S&uuml;leyman Sani Axundov, "Qaraca qız" (povest), "&Uuml;&ccedil; şahzadə")</span></p> Uşaq kitabları 01.01.1970 04:00