Kitabxana.Net - İnternet e-dərgiləri və ədəbi qəzetlər http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Fokus&quot; - Analitik kinojurnalı. N 3 (9 - 2013). Jurnal Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının art-layihəsi əsasında işıq üzü görüb və bu sayında da oxucularına maraqlı materialar təqdim edir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1995 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1385539927_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Fokus" - Analitik kinojurnalı. N 3 (9 - 2013). Jurnal Gənc Film İstehsal&ccedil;ıları Assosiasiyasının art layihəsi əsasında işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;r&uuml;b: bu sayında oxucularına Aydın Dadaşov, Aygun Aslanova, Aliya Dadashova, Qan Turalı, Sevda Sultanova və Şahane Urfanın m&uuml;əllif məqalələrini, Rafiq Quliyev, Видади Həsənov, R&ouml;vşən İsax, Ilqar Fəhmi və Yılmaz G&uuml;neyin asistentinin m&uuml;sahibəsini, Mirbala Salimlinin Aleksey German haqda xatirələrini, rejissor Shamil Aliyevin "&Ccedil;&ouml;l&ccedil;&uuml;", S.Spilberqin "Linkoln", P.T.Andersonun"Master" filminə resenziyaları, Ulrix Zaydl və Vim Vendersin portretlərini təqdim edib.&nbsp;</span></p> İnternet e-dərgiləri və ədəbi qəzetlər 01.01.1970 04:00