Kitabxana.Net - Nağıllar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Azərbaycan əfsanələri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=289 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251140605_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Milli əfsanələrimizi uşaqlara oxuyun (mətnlər)</span></p> Nağıllar 01.01.1970 04:00 &quot;Ac qurd&quot;. Azərbaycan xalq nağılı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=274 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250869643_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Ac qurd". Azərbaycan xalq nağılı</span></p> Nağıllar 01.01.1970 04:00 &quot;Cik-Cik xanım&quot; nağılı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=251 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250180828_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>Tənbəl qızların sevdiyi nağıl</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>"Cik-Cik xanım" </strong></span></p> Nağıllar 01.01.1970 04:00 &quot;Cırtdan&quot; nağılı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=250 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250180370_2.jpg"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">B&uuml;t&uuml;n d&ouml;vrlərin nağılı </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"<span style="color: #4c4c4c;">Cırtdan</span>"</span></strong></p> Nağıllar 01.01.1970 04:00