Kitabxana.Net - Bilgili http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Zaur Ustac. &quot;Gülünün şeirləri&quot;. Bu kitabda əlifbamızda olan bütün hərflərə aid maraqlı və əyləncəli uşaq şeirləri, həmçinin &quot;1&quot;dən &quot;10&quot;-qədər rəqəmlərə aid tapmaca - şeirlər toplanmışdır... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2551 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1476613667_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zaur Ustac. "G&uuml;l&uuml;n&uuml;n şeirləri". Bu kitabda əlifbamızda olan b&uuml;t&uuml;n hərflərə aid maraqlı və əyləncəli uşaq şeirləri, həm&ccedil;inin "1"dən "10"-qədər rəqəmlərə aid tapmaca - şeirlər toplanmışdır...</span></p> Uşaq şeirləri 01.01.1970 04:00 Laçın lətifələri. Gülməcələr doğma torpağın sevincini sizlərə bəxş etsin!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=540 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256748334_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Lətifələr bug&uuml;nlərdə işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;rən "</span><a href="http://mediaforum.az/articles.php?article_id=20091001051746367&amp;page=12&amp;lang=az&amp;eu=0"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">La&ccedil;ın folkloru</span></a><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">" adlı kitabdan g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;b. Tanınmış şair-publisist İlham Qəhrəmanın regional folklor seriyasından olan "La&ccedil;ın folkloru" kitabına m&uuml;əllifin uşaqlıqdan &uuml;z&uuml; bəri La&ccedil;ında eşitdiyi və Azərbaycanın m&uuml;xtəlif rayonlarına səpələnmiş la&ccedil;ınlıların dilindən qələmə alınmış lətifələr, bayatılar, səvələmələr, s&ouml;yləmələr, bəzəmələr, tapmacalar, əfsanələr, s&ouml;hbətlər, ağılar, deyişmələr və başqa ağız ədəbiyyatı n&uuml;munələri toplanıb.&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">S</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">ayt kitabdan se&ccedil;mələri m&uuml;əllifin x&uuml;susi icazəsi ilə təqdim edir. Belə bir icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini &ccedil;ap etdirmək, surətini &ccedil;ıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq m&uuml;əllif h&uuml;quqlarına ziddir.</span></p> Gülməcələr - lətifələr 01.01.1970 04:00 On sevimli Azərbaycan uşaq nağılı və hekayələri. &quot;Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm&quot;, &quot;Əşrəf&quot;, Səhənd. &quot;Balaca qara balıq&quot;, &quot;Taxta qılınc&quot;, Süleyman Sani Axundov, &quot;Qaraca qız&quot;, &quot;Üç şahzadə&quot; və b. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=501 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256030462_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">On&nbsp;sevimli Azərbaycan uşaq nağılı və hekayələri... "Şəng&uuml;l&uuml;m, Ş&uuml;ng&uuml;l&uuml;m, Məng&uuml;l&uuml;m", "Əşrəf", Səhənd. "Balaca qara balıq", "Taxta qılınc", "Nar qızı", "Sehirli şamdan", "Abbas və Zeynəb", "Əhməd və Məleykə", S&uuml;leyman Sani Axundov, "Qaraca qız" (povest), "&Uuml;&ccedil; şahzadə")</span></p> Uşaq kitabları 01.01.1970 04:00 Balaca nağıllar. (Kiçikyaşlı uşaqlar üçün tanınmış yazardan bapbalaca nağıllar...) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=428 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254379345_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Balaca nağıllar. (Ki&ccedil;ikyaşlı uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n tanınmış yazardan bapbalaca nağıllar...)</span></p> Bədii ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 Atalar sözləri (azəricə). Пословицы (Azərbaycan atalar sözləri - rusca) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=373 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253277172_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Atalar s&ouml;z&uuml; - elin elin g&ouml;z&uuml; - ağlın g&uuml;c&uuml;... Пословицы</span></p> Atalar sözü, aforizmlər 01.01.1970 04:00 &quot;AZƏRBAYCANLILARA QARŞI SOYQIRIM GERÇƏKLİKLƏRİ&quot; (sənədli kitab) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=360 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253105569_2.jpg"><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">"AZƏRBAYCANLILARA QARŞI SOYQIRIM GER&Ccedil;ƏKLİKLƏRİ" (sənədli kitab)</span></span></span></p> Yeniyetmələr üçün 01.01.1970 04:00 Gülməcələr - lətifələr - dodaqqaçdılar... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=349 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1252924920_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Yazı&ccedil;ılarımızla bağlı maraqlı - g&uuml;lməli lətifələr, dodaqqa&ccedil;dılr, g&uuml;lməcələr...</span></p> Gülməcələr - lətifələr 01.01.1970 04:00 &quot;142 yaşlı Səttarxan&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=298 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251363244_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><img src="http://www.xalqcebhesi.az/photo/blank.jpg" alt="" hspace="5" align="left" /> Xalq hərəkatının s&uuml;kanı arxasında qorxmaz və igid bir sərkərdə dayanmışdı<br /></span></p> Bilgili 01.01.1970 04:00 Rəngli və şəkilli Azərbaycan əlifbası: balacalara ərməğan http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=293 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251202409_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Rəngli və şəkilli əlifba ilə tanış olun</span></p> Şəkilli 01.01.1970 04:00 Azərbaycan əfsanələri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=289 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251140605_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Milli əfsanələrimizi uşaqlara oxuyun (mətnlər)</span></p> Nağıllar 01.01.1970 04:00 Atalar sözü - ağlın gözü http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=288 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251140268_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Azərbaycan atalar s&ouml;zləri</span></p> Atalar sözü, aforizmlər 01.01.1970 04:00 Dünya ölkələri - 2. Elmi-statistik məlumatlar http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=278 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250962564_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>D&uuml;nya &ouml;lkələri barədə daha geniş məlumatlar</strong></span></p> Bilgili 01.01.1970 04:00 &quot;Ac qurd&quot;. Azərbaycan xalq nağılı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=274 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250869643_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Ac qurd". Azərbaycan xalq nağılı</span></p> Nağıllar 01.01.1970 04:00 Dünya ölkələrinin siyahısı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=260 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/none_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Bu siyahıda aşağıdakı tiplərə b&ouml;l&uuml;nən 245 &ouml;lkə və ərazi var</span></p> Bilgili 01.01.1970 04:00 Azərbaycanda Uşaq Kino Evi yaradılacaq http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=259 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250673366_2.jpg">Balacalar üçün kinofilmlər nümayiş etdiriləcək Bilgili 01.01.1970 04:00