Kitabxana.Net - Ədəbi tənqid http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Sosrealizm bizə nə verdi?&quot; Xalq yazıçısı, professor, tənqidçi, ədəbiyyatşünas alimdən bədii söz tariximizin ən mürəkkəb dövrü barədə maraqlı-polemik 4 məqalə! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=982 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1290025321_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Sosrealizm bizə nə verdi?" Xalq yazı&ccedil;ısı, professor, tənqid&ccedil;i, ədəbiyyatş&uuml;nas alimdən bədii s&ouml;z tariximizin ən m&uuml;rəkkəb d&ouml;vr&uuml; barədə maraqlı - polemik&nbsp;4 məqalə!</span></p> Ədəbi tənqid 01.01.1970 04:00 &quot;Əsrimizin Siyavuşu&quot;. Azərbaycan milli istiqlalının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi-tənqidi məqaləsi. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=974 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1288618663_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>"Əsrimizin Siyavuşu"</strong></span>. Azərbaycan milli istiqlalının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi-tənqidi məqaləsi.</p> </span></span> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> </p> <p>&nbsp;</p> Ədəbiyyatşünaslıq 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan ədəbiyyatında nə baş verir? Nə etməliyik və necə etməliyik?&quot; (Üç ədəbi-tənqidi məqalədən ibarət polemik filoloji-kulturoloji araşdırma...) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=650 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1260376099_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">El&ccedil;in. "<span style="font-size: x-small;">AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR?" </span><span style="font-size: x-small;">NƏ ETMƏLİYİK VƏ NECƏ ETMƏLİYİK?</span></span></span></p> Ədəbi tənqid 01.01.1970 04:00 &quot;1984&quot;ün 60 yaşı&quot;. (1949-cu ildə Londonda Corc Oruellin &quot;1984&quot; romanı işıq üzü görüb) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=470 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255435730_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Vilayət QULİYEV . "1984"&uuml;n 60 yaşı... 60 il bundan əvvəl, 1949-cu ilin yayında Londonun "Secker and Warburg" nəşriyyatında Corc Oruell təxəll&uuml;s&uuml; ilə tanınan ingilis yazı&ccedil;ısı Artur Erix Bleyerin "1984" romanı (orijinaldakı adı "Nineteen Eighty-Four" - "Min doqquz y&uuml;z səksən d&ouml;rd") &ccedil;ap olunmuşdur.</span></p> Dünya ədəbiyyatı tarixi 01.01.1970 04:00 Sovet ədəbiyyatı: Gerçəklər, həqiqətlər, ziddiyyətlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=285 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251123711_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">XX əsr Azərbaycan (sovet) ədəbiyyatına yeni - fərqli baxış</span></p> Ədəbiyyat tarixi 01.01.1970 04:00 Eldəniz ELGÜN. &quot;«NADİR ŞAH» ROMANI HAQQINDA QEYDLƏR&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=283 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251114211_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Yazı&ccedil;ı-publisist Yunus Oğuzun &laquo;Nadir şah&raquo; romanı haqqında esse-resenziya</span></p> Esse 01.01.1970 04:00 Elçinin məqalələri və Xədicə xanımın uzun kablukları... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=281 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251106759_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Ədəbi gedişatımızla bağlı maraqlı esse</span></p> Esse 01.01.1970 04:00 AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR? http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=254 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250331286_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>EL&Ccedil;İN</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR? </strong></span></p> Ədəbi tənqid 01.01.1970 04:00