Kitabxana.Net - Ədəbi tənqid http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Sosrealizm bizə nə verdi?&quot; Xalq yazıçısı, professor, tənqidçi, ədəbiyyatşünas alimdən bədii söz tariximizin ən mürəkkəb dövrü barədə maraqlı-polemik 4 məqalə! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=982 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1290025321_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Sosrealizm bizə nə verdi?" Xalq yazı&ccedil;ısı, professor, tənqid&ccedil;i, ədəbiyyatş&uuml;nas alimdən bədii s&ouml;z tariximizin ən m&uuml;rəkkəb d&ouml;vr&uuml; barədə maraqlı - polemik&nbsp;4 məqalə!</span></p> Ədəbi tənqid 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan ədəbiyyatında nə baş verir? Nə etməliyik və necə etməliyik?&quot; (Üç ədəbi-tənqidi məqalədən ibarət polemik filoloji-kulturoloji araşdırma...) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=650 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1260376099_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">El&ccedil;in. "<span style="font-size: x-small;">AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR?" </span><span style="font-size: x-small;">NƏ ETMƏLİYİK VƏ NECƏ ETMƏLİYİK?</span></span></span></p> Ədəbi tənqid 01.01.1970 04:00 AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR? http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=254 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250331286_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>EL&Ccedil;İN</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR? </strong></span></p> Ədəbi tənqid 01.01.1970 04:00