Kitabxana.Net - Ədəbiyyat tarixi http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Sovet ədəbiyyatı: Gerçəklər, həqiqətlər, ziddiyyətlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=285 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251123711_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">XX əsr Azərbaycan (sovet) ədəbiyyatına yeni - fərqli baxış</span></p> Ədəbiyyat tarixi 01.01.1970 04:00