Kitabxana.Net - Dünya ədəbiyyatı tarixi http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;1984&quot;ün 60 yaşı&quot;. (1949-cu ildə Londonda Corc Oruellin &quot;1984&quot; romanı işıq üzü görüb) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=470 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255435730_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Vilayət QULİYEV . "1984"&uuml;n 60 yaşı... 60 il bundan əvvəl, 1949-cu ilin yayında Londonun "Secker and Warburg" nəşriyyatında Corc Oruell təxəll&uuml;s&uuml; ilə tanınan ingilis yazı&ccedil;ısı Artur Erix Bleyerin "1984" romanı (orijinaldakı adı "Nineteen Eighty-Four" - "Min doqquz y&uuml;z səksən d&ouml;rd") &ccedil;ap olunmuşdur.</span></p> Dünya ədəbiyyatı tarixi 01.01.1970 04:00