Kitabxana.Net - Türkologiya http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net “Yeni qazax şeri antologiyası”nın Bakıda gün üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qazaxıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3267 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1511246587_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>"Yeni Qazax şeri antologiyası".&nbsp;</span>&ldquo;Yeni qazax şeri antologiyası&rdquo;nın Bakıda, azərbaycanca işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;rməsi, bir &ccedil;ox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş &ouml;lkənin &ndash; Qazaxıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir.</span></p> Qazaxıstan 01.01.1970 04:00 &quot;Şeir çələngi&quot;. Türk Dünyası (yeni nəsil) şeir antologiyası. III cilddə. II cild Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin nəşri. Topludakı poetik nümunələr türksoylu xalqların yeni ədəbi imzaları tanıtmaq baxımından dəyərli nəşr sayıla bilər. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2541 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1474607979_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Şeir &ccedil;ələngi". T&uuml;rk D&uuml;nyası (yeni nəsil) şeir antologiyası. III cilddə. II cild D&uuml;nya Gənc T&uuml;rk Yazarlar Birliyinin nəşri. Topludakı poetik n&uuml;munələr t&uuml;rksoylu xalqların yeni ədəbi imzaları tanıtmaq baxımından dəyərli nəşr sayıla bilər.</span></span></p> Türk Dünyası 01.01.1970 04:00 &quot;Bir adam yaratmaq&quot;. Pyes. Azərbaycan dilinə tərcümə. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. Türkiyənin böyük mütəfəkkir şairinin pyesi ilk dəfə azərbaycanca. &quot;Orijinaldan Azərbaycancaya tərcümə&quot;: 83 (21-2014) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2160 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1414337084_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Nəcib Fazil Qısak&uuml;rək. "</strong></span>Bir adam yaratmaq". Pyes. Azərbaycan dilinə tərc&uuml;mə. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. T&uuml;rkiyənin b&ouml;y&uuml;k m&uuml;təfəkkir şairinin pyesi ilk dəfə azərbaycanca.&nbsp;"Orijinaldan Azərbaycancaya tərc&uuml;mə": 83 (21-2014)</span></p> Türkiyə 01.01.1970 04:00 Elif Şafak. &quot;Ustam ve Ben&quot;. Əlif Şəfəq. &quot;Ustam və mən&quot;. Türkiyənin tanınmış xanım nasirindən növbəti dəyərli əsər. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2114 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1411750936_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elif Şafak. "Ustam ve Ben". Əlif Şəfəq. "Ustam və mən". T&uuml;rkiyənin tanınmış xanım nasirindən n&ouml;vbəti dəyərli əsər. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Yusif bəy Akçuralı. &quot;Türkçülüyün tarixi&quot;. Türk Dünyasının tanınmış mütəfəkkirinin azərbaycanca ilk kitabı. Tərcümə edən və ön sözün müəllifi: Aybəniz Kəngərli http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2059 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397744693_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Yusif bəy Ak&ccedil;uralı</span>. "T&uuml;rk&ccedil;&uuml;l&uuml;y&uuml;n tarixi". T&uuml;rk D&uuml;nyasının tanınmış m&uuml;təfəkkirinin azərbaycanca ilk kitabı. &nbsp;Tərc&uuml;mə edən və &ouml;n s&ouml;z&uuml;n m&uuml;əllifi: Aybəniz Kəngərli</span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 &quot;Nefretten sonra&quot; - &quot;Nifrətdən sonra&quot;. Görkəmli Türkiyə yazıçısından növbəti maraqlı roman. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2037 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1394623111_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fatih Murad Arsal. "Nefretten sonra" - "Nifrətdən sonra". G&ouml;rkəmli T&uuml;rkiyə yazı&ccedil;ısından n&ouml;vbəti maraqlı roman. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Orhan Pamuk - &quot;Sessiz ev&quot;. Orxan Pamuk. &quot;Səsiz ev&quot;. Türkiyənin tanınmış dünyaşöhrətli yazıçısı, Nobelçidən növbəti maraqlı bir əsər. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1916 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1377806055_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Orhan Pamuk - "Sessiz ev". Orxan Pamuk. "Səsiz ev". T&uuml;rkiyənin tanınmış d&uuml;nyaş&ouml;hrətli yazı&ccedil;ısı, Nobel&ccedil;idən n&ouml;vbəti maraqlı bir əsər. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Ayşe Kulin. &quot;Bir Gün&quot;. Türkiyənin tanınmış yazıçısından maraqlı bir bədii nəsr əsəri. Roman, türk dilində. Ayşe Kulin, 1995 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü&quot;nü, 1996 yılında ise Sait Faik Hikâye Armağanı&quot;nı kazandı. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1914 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378560608_2.jpg"><p><span>Ayşe Kulin. "B</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ir g&uuml;n".&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ayşe Kulin, 1995 yılında Haldun Taner &Ouml;yk&uuml; &Ouml;d&uuml;l&uuml;'n&uuml;, 1996 yılında ise Sait Faik&nbsp;</span><span>Hik&acirc;ye Armağanı'nı kazandı. Bir&ccedil;ok kez iletişim fak&uuml;ltelerinin, &ccedil;eşitli okulların,&nbsp;</span><span>kurumların, dergilerin ve derneklerin anketlere dayalı &ouml;d&uuml;llerini aldı.</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Seçilmiş əsərləri&quot;. Böyük türk şairi, dünya poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Nazim Hikmətin Azərbaycanca bu kitabı latın qrafiksı ilə Prezident İlham Əliyevin xüsusi sərəncamıyla nəşr olunub. Nazım Hikmet Ran. Aforizmlər... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1844 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1371622246_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nazim Hikmət Ran. "Se&ccedil;ilmiş əsərləri". B&ouml;y&uuml;k t&uuml;rk şairi, d&uuml;nya poeziyasının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsi Nazim Hikmətin azərbaycanca bu kitabı latın qrafiksı ilə Prezident İlham Əliyevin x&uuml;susi sərəncamıyla nəşr olunub.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Nazim Hikmət Ran. A</span>forizmlər...</span></p> Poeziya 01.01.1970 04:00 &quot;Dodaqdan qəlbə&quot;. Roman. Tanınmış Türkiyə nasirinin oxunaqlı lirik-psixoloji romanı. Azərbaycanca. Lamiənin məşəqqətli həyatı hamını ağladacaq... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1747 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1362762358_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Rəşad Nuri G&uuml;ntəkin.&nbsp;</span>"Dodaqdan qəlbə". Roman. Tanınmış T&uuml;rkiyə nasirinin oxunaqlı lirik-psixoloji romanı. Azərbaycanca. Lamiənin məşəqqətli həyatı hamını ağladacaq...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Əsərləri&quot;. Türk Dünyasının görkəmli şairi, orta əsrlər Şərq ədəbiyyatının tanınmış simalarından sayılan Yunis Əmrənin azərbaycancaya çevrilmiş şeirləri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1715 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1360003923_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Yunus Əmrə. "Əsərləri". T&uuml;rk D&uuml;nyasının g&ouml;rkəmli şairi, orta əsrlər Şərq ədəbiyyatının tanınmış simalarından sayılan Yunis Əmrənin azərbaycancaya &ccedil;evrilmiş şeirləri...</span></p> Klassika 01.01.1970 04:00 Юнус Эмре. &quot;Венок&quot;. Yunis Əmrə. &quot;Güldəstə&quot;. Yunis Emre. &quot;Güldeste&quot;. Türk Dünyasının klassik söz sənətkarı Yunis Əmrənin rus dilində seçilmiş lirik-fəlsəfi əsərləri. Çevirəni: Vladimir Qafarov. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1665 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1356455912_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Юнус Эмре.</span><span>&nbsp;"Венок" -&nbsp;</span><span>Yunis Əmrə.&nbsp;</span>"G&uuml;ldəstə".&nbsp;<span>Yunis Emre.&nbsp;</span><strong><span>"G&uuml;ldeste"</span></strong><span>. T&uuml;rk D&uuml;nyasının klassik s&ouml;z sənətkarı Yunis Əmrənin rus dilində se&ccedil;ilmiş lirik-fəlsəfi əsərləri. &Ccedil;evirəni : Vladimir Qafarov.</span></span></p> Türk Dünyası 01.01.1970 04:00 Mustafa İsen. &quot;Təzkirədən Bioqrafiyaya&quot; əsəri və seçilmiş məqalələri. Həyatını və yaradıcılığını türk xalqlarının ədəbiyyat tarixinə həsr etmiş alimin elmi-filoloji yaradıcılığı. Uyğunlaşdıran: Narıngül http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1502 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1343829790_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Prof. Dr.&nbsp;Mustafa İsen. "<strong>Təzkirədən Bioqrafiyaya" əsəri&nbsp;</strong><strong>və se&ccedil;ilmiş məqalələri... H</strong></span><span>əyatını və yaradıcılığını&nbsp;t&uuml;rk xalqlarının ədəbiyyat tarixinə həsr etmiş alimin elmi-filoloji yaradıcılığı.</span><span>&nbsp;U</span>yğunlaşdıran: Narıng&uuml;l.&nbsp;</p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 &quot;Benim adım kırmızı&quot; - &quot;Mənim adım qırmızıdır&quot; (Türkcə). Türkiyənin ilk Nobelçi yazarının ən dəyərli romanı: Şərq və Qərb dünyabaxışının toqquşduğu roman. Şeyx Nizami Gəncəvidən güclü bəhrələnib... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1380 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1331208010_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Orxan Pamuk. "Benim adım kırmızı" - "Mənim adım qırmızıdır" (T&uuml;rkcə). T&uuml;rkiyənin ilk Nobel&ccedil;i yazarının ən dəyərli romanı: Şərq və Qərb d&uuml;nyabaxışının toqquşduğu roman. Şeyx Nizami Gəncəvidən g&uuml;cl&uuml; bəhrələnib...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Türk xalqları ədəbiyyatı&quot;. Kitab-antologiyada Türk dünyasının ədəbiyyatı əhatələnir, Türkiyə türkü, özbək, türkmən, qazax, tatar və başqa xalqların milli söz sənəti mərhələlərlə təqdim edilir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1304 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1324748046_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"T&uuml;rk xalqları ədəbiyyatı". Dərslik formasında hazırlanmış bu kitab-antologiyada T&uuml;rk d&uuml;nyasının ədəbiyyatı əhatələnir, T&uuml;rkiyə t&uuml;rk&uuml;, &ouml;zbək, t&uuml;rkmən, qazax, tatar və başqa xalqların milli s&ouml;z sənəti mərhələlərlə təqdim edilir...</span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00