Kitabxana.Net - Nəsr http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Bir adam yaratmaq&quot;. Pyes. Azərbaycan dilinə tərcümə. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. Türkiyənin böyük mütəfəkkir şairinin pyesi ilk dəfə azərbaycanca. &quot;Orijinaldan Azərbaycancaya tərcümə&quot;: 83 (21-2014) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2160 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1414337084_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Nəcib Fazil Qısak&uuml;rək. "</strong></span>Bir adam yaratmaq". Pyes. Azərbaycan dilinə tərc&uuml;mə. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. T&uuml;rkiyənin b&ouml;y&uuml;k m&uuml;təfəkkir şairinin pyesi ilk dəfə azərbaycanca.&nbsp;"Orijinaldan Azərbaycancaya tərc&uuml;mə": 83 (21-2014)</span></p> Türkiyə 01.01.1970 04:00 Elif Şafak. &quot;Ustam ve Ben&quot;. Əlif Şəfəq. &quot;Ustam və mən&quot;. Türkiyənin tanınmış xanım nasirindən növbəti dəyərli əsər. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2114 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1411750936_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elif Şafak. "Ustam ve Ben". Əlif Şəfəq. "Ustam və mən". T&uuml;rkiyənin tanınmış xanım nasirindən n&ouml;vbəti dəyərli əsər. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Nefretten sonra&quot; - &quot;Nifrətdən sonra&quot;. Görkəmli Türkiyə yazıçısından növbəti maraqlı roman. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2037 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1394623111_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fatih Murad Arsal. "Nefretten sonra" - "Nifrətdən sonra". G&ouml;rkəmli T&uuml;rkiyə yazı&ccedil;ısından n&ouml;vbəti maraqlı roman. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Orhan Pamuk - &quot;Sessiz ev&quot;. Orxan Pamuk. &quot;Səsiz ev&quot;. Türkiyənin tanınmış dünyaşöhrətli yazıçısı, Nobelçidən növbəti maraqlı bir əsər. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1916 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1377806055_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Orhan Pamuk - "Sessiz ev". Orxan Pamuk. "Səsiz ev". T&uuml;rkiyənin tanınmış d&uuml;nyaş&ouml;hrətli yazı&ccedil;ısı, Nobel&ccedil;idən n&ouml;vbəti maraqlı bir əsər. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Ayşe Kulin. &quot;Bir Gün&quot;. Türkiyənin tanınmış yazıçısından maraqlı bir bədii nəsr əsəri. Roman, türk dilində. Ayşe Kulin, 1995 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü&quot;nü, 1996 yılında ise Sait Faik Hikâye Armağanı&quot;nı kazandı. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1914 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378560608_2.jpg"><p><span>Ayşe Kulin. "B</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ir g&uuml;n".&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ayşe Kulin, 1995 yılında Haldun Taner &Ouml;yk&uuml; &Ouml;d&uuml;l&uuml;'n&uuml;, 1996 yılında ise Sait Faik&nbsp;</span><span>Hik&acirc;ye Armağanı'nı kazandı. Bir&ccedil;ok kez iletişim fak&uuml;ltelerinin, &ccedil;eşitli okulların,&nbsp;</span><span>kurumların, dergilerin ve derneklerin anketlere dayalı &ouml;d&uuml;llerini aldı.</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Seçilmiş əsərləri&quot;. Böyük türk şairi, dünya poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Nazim Hikmətin Azərbaycanca bu kitabı latın qrafiksı ilə Prezident İlham Əliyevin xüsusi sərəncamıyla nəşr olunub. Nazım Hikmet Ran. Aforizmlər... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1844 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1371622246_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nazim Hikmət Ran. "Se&ccedil;ilmiş əsərləri". B&ouml;y&uuml;k t&uuml;rk şairi, d&uuml;nya poeziyasının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsi Nazim Hikmətin azərbaycanca bu kitabı latın qrafiksı ilə Prezident İlham Əliyevin x&uuml;susi sərəncamıyla nəşr olunub.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Nazim Hikmət Ran. A</span>forizmlər...</span></p> Poeziya 01.01.1970 04:00 &quot;Dodaqdan qəlbə&quot;. Roman. Tanınmış Türkiyə nasirinin oxunaqlı lirik-psixoloji romanı. Azərbaycanca. Lamiənin məşəqqətli həyatı hamını ağladacaq... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1747 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1362762358_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Rəşad Nuri G&uuml;ntəkin.&nbsp;</span>"Dodaqdan qəlbə". Roman. Tanınmış T&uuml;rkiyə nasirinin oxunaqlı lirik-psixoloji romanı. Azərbaycanca. Lamiənin məşəqqətli həyatı hamını ağladacaq...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Əsərləri&quot;. Türk Dünyasının görkəmli şairi, orta əsrlər Şərq ədəbiyyatının tanınmış simalarından sayılan Yunis Əmrənin azərbaycancaya çevrilmiş şeirləri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1715 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1360003923_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Yunus Əmrə. "Əsərləri". T&uuml;rk D&uuml;nyasının g&ouml;rkəmli şairi, orta əsrlər Şərq ədəbiyyatının tanınmış simalarından sayılan Yunis Əmrənin azərbaycancaya &ccedil;evrilmiş şeirləri...</span></p> Klassika 01.01.1970 04:00 &quot;Benim adım kırmızı&quot; - &quot;Mənim adım qırmızıdır&quot; (Türkcə). Türkiyənin ilk Nobelçi yazarının ən dəyərli romanı: Şərq və Qərb dünyabaxışının toqquşduğu roman. Şeyx Nizami Gəncəvidən güclü bəhrələnib... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1380 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1331208010_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Orxan Pamuk. "Benim adım kırmızı" - "Mənim adım qırmızıdır" (T&uuml;rkcə). T&uuml;rkiyənin ilk Nobel&ccedil;i yazarının ən dəyərli romanı: Şərq və Qərb d&uuml;nyabaxışının toqquşduğu roman. Şeyx Nizami Gəncəvidən g&uuml;cl&uuml; bəhrələnib...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Zorakı koca şahane gelin&quot;. Türk dilində. Çağdaş türk sevgi romanından növbəti bir maraqlı nümunə. Oxumağa dəyər - əgər boş vaxtınız varsa!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1273 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1323201664_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"Zorakı koca şahane gelin". T&uuml;rk dilində. &nbsp;&Ccedil;ağdaş t&uuml;rk sevgi romanından n&ouml;vbəti bir maraqlı n&uuml;munə. Oxumağa dəyər - əgər boş vaxtınız varsa!</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Əsl poeziya. Şeirlər. Türkiyə və dünyanın tanınmış modern şairinin şeirləri Oqtay Hacımusalının azərbaycancaya uyğunlaşmasında. Barəsinəd material... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1256 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1322584642_2.jpg"><p><span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Əsl poeziya. Şeirlər. T&uuml;rkiyə və d&uuml;nyanın tanınmış modern şairinin şeirləri Oqtay Hacımusalının azərbaycancaya uyğunlaşmasında...</span></span></p> Poeziya 01.01.1970 04:00 &quot;İsmarlama bebek&quot; - Tanınmış yazarın maraqlı bir romanı - türkcə... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1245 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1321620919_2.jpg"><p>MƏŞHUR YAZAR FATEH MURAD ARSALDAN YENİ BİR KİTAB SİZLƏRƏ TƏQDİM EDİRİK. İNANIRAM Kİ,BƏYƏNƏCƏKSİZ..</p> Türkiyə 01.01.1970 04:00 &quot;Anlaşma&quot;. Türk dilində. Çağdaş türk sevgi romanından bir maraqlı nümunə. Oxumağa dəyər - əgər boş vaxtınız varsa!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1214 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1315129922_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Anlaşma". T&uuml;rk dilində. &nbsp;&Ccedil;ağdaş t&uuml;rk sevgi romanından bir maraqlı n&uuml;munə. Oxumağa dəyər - əgər boş vaxtınız varsa!!!</span></p> Türkiyə 01.01.1970 04:00 &quot;Ürəyində söyən uşaq&quot;. &quot;Anamın saatları&quot;... Çağdaş Türkiyənin tanınmış azəriəsilli yazarından iki maraqlı hekayə. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1166 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1308827861_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">İmdad Avşar. "&Uuml;rəyində s&ouml;yən uşaq". "<span><strong>Anamın saatları</strong></span>"... Azəri əsilli &ccedil;ağdaş T&uuml;rkiyənin tanınmış yazarından iki maraqlı hekayə. &nbsp;(hekayə)</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Bəyaz qala&quot;. Çağdaş dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsindəsinin ən maraqlı, sifiyanə romanı. Türkcədən uyğunlaşdıran: Fərid Hüseyn! Yazar barədə məqalə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1143 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1307441884_2.jpg"><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Orxan Pamuk.&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Bəyaz qala".&nbsp;</span></strong><span>&Ccedil;ağdaş d&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsindəsinin ən maraqlı, sifiyanə romanı.&nbsp;</span><span>T&uuml;rkcədən uyğunlaşdıran: Fərid H&uuml;seyn! Yazar barədə məqalə</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00