Kitabxana.Net - Nəsr http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Elif Şafak. &quot;Ustam ve Ben&quot;. Əlif Şəfəq. &quot;Ustam və mən&quot;. Türkiyənin tanınmış xanım nasirindən növbəti dəyərli əsər. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2114 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1411750936_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elif Şafak. "Ustam ve Ben". Əlif Şəfəq. "Ustam və mən". T&uuml;rkiyənin tanınmış xanım nasirindən n&ouml;vbəti dəyərli əsər. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Nefretten sonra&quot; - &quot;Nifrətdən sonra&quot;. Görkəmli Türkiyə yazıçısından növbəti maraqlı roman. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2037 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1394623111_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fatih Murad Arsal. "Nefretten sonra" - "Nifrətdən sonra". G&ouml;rkəmli T&uuml;rkiyə yazı&ccedil;ısından n&ouml;vbəti maraqlı roman. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Orhan Pamuk - &quot;Sessiz ev&quot;. Orxan Pamuk. &quot;Səsiz ev&quot;. Türkiyənin tanınmış dünyaşöhrətli yazıçısı, Nobelçidən növbəti maraqlı bir əsər. Türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1916 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1377806055_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Orhan Pamuk - "Sessiz ev". Orxan Pamuk. "Səsiz ev". T&uuml;rkiyənin tanınmış d&uuml;nyaş&ouml;hrətli yazı&ccedil;ısı, Nobel&ccedil;idən n&ouml;vbəti maraqlı bir əsər. T&uuml;rk dilində...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Ayşe Kulin. &quot;Bir Gün&quot;. Türkiyənin tanınmış yazıçısından maraqlı bir bədii nəsr əsəri. Roman, türk dilində. Ayşe Kulin, 1995 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü&quot;nü, 1996 yılında ise Sait Faik Hikâye Armağanı&quot;nı kazandı. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1914 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378560608_2.jpg"><p><span>Ayşe Kulin. "B</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ir g&uuml;n".&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ayşe Kulin, 1995 yılında Haldun Taner &Ouml;yk&uuml; &Ouml;d&uuml;l&uuml;'n&uuml;, 1996 yılında ise Sait Faik&nbsp;</span><span>Hik&acirc;ye Armağanı'nı kazandı. Bir&ccedil;ok kez iletişim fak&uuml;ltelerinin, &ccedil;eşitli okulların,&nbsp;</span><span>kurumların, dergilerin ve derneklerin anketlere dayalı &ouml;d&uuml;llerini aldı.</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Dodaqdan qəlbə&quot;. Roman. Tanınmış Türkiyə nasirinin oxunaqlı lirik-psixoloji romanı. Azərbaycanca. Lamiənin məşəqqətli həyatı hamını ağladacaq... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1747 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1362762358_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Rəşad Nuri G&uuml;ntəkin.&nbsp;</span>"Dodaqdan qəlbə". Roman. Tanınmış T&uuml;rkiyə nasirinin oxunaqlı lirik-psixoloji romanı. Azərbaycanca. Lamiənin məşəqqətli həyatı hamını ağladacaq...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Benim adım kırmızı&quot; - &quot;Mənim adım qırmızıdır&quot; (Türkcə). Türkiyənin ilk Nobelçi yazarının ən dəyərli romanı: Şərq və Qərb dünyabaxışının toqquşduğu roman. Şeyx Nizami Gəncəvidən güclü bəhrələnib... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1380 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1331208010_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Orxan Pamuk. "Benim adım kırmızı" - "Mənim adım qırmızıdır" (T&uuml;rkcə). T&uuml;rkiyənin ilk Nobel&ccedil;i yazarının ən dəyərli romanı: Şərq və Qərb d&uuml;nyabaxışının toqquşduğu roman. Şeyx Nizami Gəncəvidən g&uuml;cl&uuml; bəhrələnib...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Zorakı koca şahane gelin&quot;. Türk dilində. Çağdaş türk sevgi romanından növbəti bir maraqlı nümunə. Oxumağa dəyər - əgər boş vaxtınız varsa!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1273 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1323201664_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"Zorakı koca şahane gelin". T&uuml;rk dilində. &nbsp;&Ccedil;ağdaş t&uuml;rk sevgi romanından n&ouml;vbəti bir maraqlı n&uuml;munə. Oxumağa dəyər - əgər boş vaxtınız varsa!</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Ürəyində söyən uşaq&quot;. &quot;Anamın saatları&quot;... Çağdaş Türkiyənin tanınmış azəriəsilli yazarından iki maraqlı hekayə. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1166 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1308827861_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">İmdad Avşar. "&Uuml;rəyində s&ouml;yən uşaq". "<span><strong>Anamın saatları</strong></span>"... Azəri əsilli &ccedil;ağdaş T&uuml;rkiyənin tanınmış yazarından iki maraqlı hekayə. &nbsp;(hekayə)</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Bəyaz qala&quot;. Çağdaş dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsindəsinin ən maraqlı, sifiyanə romanı. Türkcədən uyğunlaşdıran: Fərid Hüseyn! Yazar barədə məqalə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1143 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1307441884_2.jpg"><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Orxan Pamuk.&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Bəyaz qala".&nbsp;</span></strong><span>&Ccedil;ağdaş d&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsindəsinin ən maraqlı, sifiyanə romanı.&nbsp;</span><span>T&uuml;rkcədən uyğunlaşdıran: Fərid H&uuml;seyn! Yazar barədə məqalə</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Yaylaq gülü&quot; (hekayə). Türkiyənin tanınmış yazarından maraqlı bir bədii nəsr nümunəsi. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1056 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1298037212_2.jpg"><p>"Yaylaq g&uuml;l&uuml;" (hekayə). T&uuml;rkiyənin tanınmış yazarından maraqlı bir bədii nəsr n&uuml;munəsi.&nbsp;</p> <p><strong>T&uuml;rkcədən &ccedil;evirəni: Eyvaz Zeynalov.&nbsp;</strong>TANITIM:&nbsp;1948-ci ildə Kayseridə doğulub. Kayseri litseyini bitirib. T&uuml;rk ədəbiyyatında &ouml;z&uuml;nəməxsus yeri var. "Qanadsız quşlar şəhəri", "T&uuml;rk toyu", "Bu tərəf Anadoludu", "Qeyb olmuş &uuml;zlər", "G&uuml;l ayinləri" və s. kitabların m&uuml;əllifidi.</p> <p>&nbsp;</p> <h2> <p><span><br /></span></p> <span> </span></h2> <p><span> <p>&nbsp;</p> </span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 Əziz Nesin. &quot;Sizin ölkədə eşşək yoxdurmu?&quot; (Hekayə). Tanınmış Türkiyə satirik yazarından çox maraqlı və gülməli novella... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=985 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1290843015_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Əziz Nesin. "Sizin &ouml;lkədə eşşək yoxdurmu?" (Hekayə). Tanınmış T&uuml;rkiyə satirik yazarından &ccedil;ox maraqlı və g&uuml;lməli novella...</strong></span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Ata və bic&quot; (&quot;Baba ve piç&quot;). Türk dilində. Türkiyənin tanımış qaıdn yazarı, qalmaqallı romanların müəllifi Əlif Şəfəqdən yeni bir əsər... Bu romana görə müəllif məhkəmələr qəhrəmanına çevrildi. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=963 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1288099563_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Ata və bic" ("Baba ve pi&ccedil;"). T&uuml;rk dilində. T&uuml;rkiyənin tanımış qaıdn yazarı, qalmaqallı romanların m&uuml;əllifi Əlif Şəfəqdən yeni bir əsər... Bu romana g&ouml;rə m&uuml;əllif məhkəmələr qəhrəmanına &ccedil;evrildi.</span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Qara Kitab&quot;. Türkiyənin ən məşhur yazarından maraqlı bir roman. Şərq -sufi gizlinləri və insanın daxili dünyası, fəlsəfəsi problemləri izlənilir... (Türkcə bütov mətni) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=774 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1270216671_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Qara Kitab". T&uuml;rkiyənin ən məşhur yazarından maraqlı bir roman. Şərq&nbsp; -sufi gizlinləri və insanın daxili d&uuml;nyası, fəlsəfəsi problemləri izlənilir... (T&uuml;rkcə b&uuml;tov mətni). B</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">u kitab bir &ouml;mr&uuml;n necə maraqlı olmasından bəhs edir. Yaşadığımız &ouml;mr&uuml;n həm &ccedil;ətin, həm də yaxşı anlarını gələcəkdə həyatımızın bir səhifəsi kimi qəbul edib xatırlayanda uşaq kimi ağlayırıq...</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00 &quot;Tarzanın sahibi kimdir?&quot;. &quot;Adamı zorla dəli edərlər&quot;. Novellalar. Yazı: Bəhram Məmmədov. &quot;Əziz Nesin həm də şair idi&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=664 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1260892493_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Əziz Nesin. "Tarzanın sahibi kimdir?". "Adamı zorla dəli edərlər". Novellalar. Yazı: Bəhram Məmmədov. "Əziz Nesin həm də şair idi"</span></p> Nəsr 01.01.1970 04:00