Kitabxana.Net - Klassika http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Əsərləri&quot;. Türk Dünyasının görkəmli şairi, orta əsrlər Şərq ədəbiyyatının tanınmış simalarından sayılan Yunis Əmrənin azərbaycancaya çevrilmiş şeirləri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1715 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1360003923_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Yunus Əmrə. "Əsərləri". T&uuml;rk D&uuml;nyasının g&ouml;rkəmli şairi, orta əsrlər Şərq ədəbiyyatının tanınmış simalarından sayılan Yunis Əmrənin azərbaycancaya &ccedil;evrilmiş şeirləri...</span></p> Klassika 01.01.1970 04:00