Kitabxana.Net - Çağdaş ədəbiyyat http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Aşk&quot;. Türkiyədə ən çox satılan, qızğın müzakirələrə səbəb olan, dəfələrlə qadağan edilməsinə çalışılan bir romanın orijinal variantı - Əlif Şəfəqin &quot;Eşq&quot; romanı (türkcə)... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=812 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1275671386_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Aşk" (Roman). T&uuml;rkiyədə ən &ccedil;ox satılan, qızğın m&uuml;zakirələrə səbəb olan, dəfələrlə qadağan edilməsinə &ccedil;alışılan bir romanın orijinal variantı. Əlif Şəfəqin "Eşq" romanı (t&uuml;rkcə)...</span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 &quot;Gizli üz&quot;. Kinossenari. Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel mükafatçısından maraqlı əsər... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=503 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256044734_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Orxan Pamuk. "Gizli &uuml;z". Kinossenari. Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel m&uuml;kafat&ccedil;ısından maraqlı əsər...</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Azəricə uyğunlaşdıranlar: Arif Əmrahoğlu və Paşa Əlioğlu</span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 &quot;İçimizdə bir yer&quot;. Çağdaş Türkiyə ictimai-mədəni düşüncəsinə təsir edən yazardan bir esse http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=449 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254979508_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ahmed Altan. İ&ccedil;imizdə bir yer (esse)</span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 &quot;Güman olunan müəllif&quot;. «BAŞQA RƏNGLƏR» kitabından bir hissə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=389 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253545633_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Orxan Pamuk. "G&uuml;man olunan m&uuml;əllif". &laquo;BAŞQA RƏNGLƏR&raquo; KİTABINDAN BİR PAR&Ccedil;A</span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 Əlif Şəfəq - tanıdığımız və tanıtdığımız türk yazıçısı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=377 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253287691_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">T&uuml;rkiyənin O.Pamukdan sonra ən &uuml;nl&uuml; nasiri sayılan və ona qədər romanın m&uuml;əllifi olan Əlif Şəfəqin "Eşq" romanı bu il T&uuml;rkiyədə ən &ccedil;ox oxunan roman olub və iyirmiyə qədər dilə &ccedil;evrilib. </span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 Черная книга (roman, rusca) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=307 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251802808_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">T&uuml;rkiyənin nobel m&uuml;kafatı laureatı məşhur yazı&ccedil;ı Orxan Pamukun "Qara kitab" roman-sivilizasiyası: rus dilininə əla bədii tərc&uuml;mədə. Yazarın yaradıcılığı barədə maraqlı yazılar (rusca)</span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 Çağdаş Türkiyə şeri: Ali Sancardan iki poetik nümunə - azəricə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=276 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250954953_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>Ali Sancardan iki poetik n&uuml;munə: azəricə</strong></span></p> Çağdaş ədəbiyyat 01.01.1970 04:00