Kitabxana.Net - Xristianlıq (xaçpərəstlik) http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Bibliya - &quot;Müqəddəs Kitab&quot;. 1) Əhdi-Ətiq - Tövrat və Zəbur. 2) Əhdi-Cədid - İncil. Dünya sivilizasiyasının formalaşmasında əvəzsiz rolu olan, səmavi dinlərin ilk müqəddəs kitablarının Azərbaycan dilində tərcüməsi. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2322 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1447926525_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bibliya - "M&uuml;qəddəs Kitab". 1) Əhdi-Ətiq - T&ouml;vrat və Zəbur. 2) Əhdi-Cədid - İncil. D&uuml;nya sivilizasiyasının formalaşmasında əvəzsiz rolu olan, səmavi dinlərin ilk m&uuml;qəddəs kitablarının Azərbaycan dilində tərc&uuml;məsi.</span></p> Bibliya 01.01.1970 04:00 Bibliya. I hissə. &quot;Əhdi-Ətiq&quot;. I kitab. &quot;Yaradılış&quot;. Azərbaycan dilinə rəsmi-dini tərcümə... Dünya sivilizasiyasının və mədəniyyətinin ən təsiredici əsərlərindən və səmavi kitablardan biri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1924 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378928973_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bibliya. I hissə. "Əhdi-Ətiq". I kitab. "Yaradılış". Azərbaycan dilinə rəsmi-dini tərc&uuml;mə... D&uuml;nya sivilizasiyasının və mədəniyyətinin ən təsiredici əsərlərindən və səmavi kitablardan biri...</span></p> Bibliya 01.01.1970 04:00 &quot;Süleyman Peyğəmbərin məsəlləri&quot; (Azərbaycanca). &quot;Bibliya&quot; birinci - &quot;Əhdi-Ətiq&quot; hissəsindən. İbranilərlə xaçpərəstlərin Səmavi Kitablarının - dini ədəbiyyatın müqəddəs nümunəsi, dünyaya - bəşəriyyətə təsir edən kitab http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1618 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1352316048_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"S&uuml;leyman Peyğəmbərin məsəlləri". "Bibliya" birinci - "Əhdi-Ətiq" hissəsindən. İbranilərlə xa&ccedil;pərəstlərin Səmavi Kitablarının - dini ədəbiyyatın m&uuml;qəddəs n&uuml;munələrindən sayılan, d&uuml;nya mədəniyyətinə, bəşəriyyətə ən &ccedil;ox təsir edən mətnlərdən biri.</span></p> Bibliya 01.01.1970 04:00 &quot;İncil&quot; (Türk dilində). Müqəddəs Səmavi Kitabın, &quot;Bibliya&quot;nın ikinci - &quot;Əhdi Cədid&quot; hissəsi. İsa Məsihin həvariləri tərəfindən yazıldığı ehtimal olunan Xoş Müjdələr! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1148 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1307543430_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"İncil" (T&uuml;rk dilində). M&uuml;qəddəs Səmavi Kitabın, "Bibliya"nın ikinci - "Əhdi Cədid" hissəsi. İsa Məsihin həvariləri tərəfindən yazıldığı ehtimal olunan Xoş M&uuml;jdələr!</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Bibliya 01.01.1970 04:00 &quot;Bizimkiler. Hrıstiyanlık&quot; - &quot;Bizimkilər. Xaçpərəstlik&quot;. Türk dilində dünya və Türk Dünyası tarixi barədə maraqlı bir kitab! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1141 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1307220137_2.jpg"><p>"Bizimkiler. Hrıstiyanlık" - "Bizimkilər. Xa&ccedil;pərəstlik". T&uuml;rk dilində d&uuml;nya və T&uuml;rk D&uuml;nyası tarixi barədə maraqlı bir kitab!&nbsp;Bu kitabda sizlər xristian dininin Roma İmperiyasında necə s&uuml;rətlə yayılmasının əsl səbəblərini &ouml;yrənəcəksiniz. Oxuyun, bilmədiyiniz onlarla şey &ouml;yrənəcəksiniz.</p> Xristianlıq (xaçpərəstlik) 01.01.1970 04:00