Kitabxana.Net - Buddizm http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Mahabbarata&quot;. &quot;Bhagavad Gita&quot;. Azərbaycanca. &quot;Bhagavad Gita&quot; dünyanın - qədim Hindistan ən böyük eposu sayılan &quot;Mahabbarata&quot;nın on səkkiz bölümündən biri, həm də bu unikal mədəniyyət-ruhi kitabı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2405 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1456595041_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Mahabbarata". "Bhagavad Gita". Azərbaycanca. "Bhagavad Gita" d&uuml;nyanın - qədim Hindistan ən b&ouml;y&uuml;k eposu sayılan "Mahabbarata"nın on səkkiz b&ouml;l&uuml;m&uuml;ndən biri, həm də bu unikal mədəniyyət-ruhi əsərin əsas kitabı. II - Təkmilləşdirilmiş və genişləndirilmiş nəşri...</span></p> Buddizm 01.01.1970 04:00 &quot;Mahabbarata&quot;. &quot;Bhagavad Gita&quot;. Azərbaycanca. &quot;Bhagavad Gita&quot; dünyanın - qədim Hindistan ən böyük eposu sayılan &quot;Mahabbarata&quot;nın on səkkiz bölümündən biri, həm də bu unikal mədəniyyət-ruhi əsərin əsas kitabı sa http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2357 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1452147734_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Mahabbarata". "Bhagavad Gita". Azərbaycanca. "Bhagavad Gita" d&uuml;nyanın ən b&ouml;y&uuml;k eposu sayılan, Qədim Şərq - Hindistan dastanı "Mahabbarata"nın on səkkiz b&ouml;l&uuml;m&uuml;ndən biri, həm də bu unikal mədəniyyət-ruhi əsərin əsas kitabı sayılır. </span></p> Buddizm 01.01.1970 04:00 Budda. &quot;Dhammapada&quot;. Bu kitab hind fəlsəfəsinin mənbələrindən biri, Siddhartha Qautamaya (Budda) aid edilən fikirlər toplusudur. Buddizmin ana kitabı sayılan &quot;Dhammapada&quot; ilk dəfədir ki, Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2347 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1450165553_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Budda. "<span>Dhammapada". Bu kitab hind fəlsəfəsinin mənbələrindən biri, Siddhartha Qautamaya (Budda) aid edilən fikirlər toplusudur. Buddizmin ana kitabı sayılan "Dhammapada" ilk dəfədir ki, Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.</span></span></p> Buddizm 01.01.1970 04:00