Kitabxana.Net - &quot;Qurani-Kərim&quot; http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Qurani-Kərim&quot;. Ərəbcə və Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi. Ərəb dilindən tərcümə edəni: Əlixan Musayev. Beşinci - təkmilləşdirilmiş nəşri. Müqəddəs səmavi kitablardan sayılan Quranın ana dilimizdə alternativ tərcüməsi. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2336 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1448128300_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Qurani-Kərim". Ərəbcə və Azərbaycan dilində mənaca tərc&uuml;məsi. Ərəb dilindən tərc&uuml;mə edəni: Əlixan Musayev. Beşinci - təkmilləşdirilmiş nəşri. M&uuml;qəddəs səmavi kitablardan sayılan Quranın ana dilimizdə alternativ tərc&uuml;məsi.</span></p> <p>&nbsp;</p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;Quran&quot; oxumağa giriş&quot; (Əlifba) Türkiyə Dəyanət İşləri Başqanlığı nəşri. Azərbaycan dilində. Bu kitab Türkiyə Cümhuriyyəti Din İşləri Yüksək Kurulunun 8.3.1972 ci il tarixli və 423 saylı qərarı ilə nəşr edilmişdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1309 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1325183413_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Quran" oxumağa giriş" &nbsp; (Əlifba) &nbsp; T&uuml;rkiyə Dəyanət İşləri Başqanlığı nəşri. Azərbaycan dilində. Bu kitab T&uuml;rkiyə C&uuml;mhuriyyəti Din İşləri Y&uuml;ksək Kurulunun 8.3.1972 ci il tarixli və 423 saylı qərarı ilə nəşr edilmişdir.&nbsp;</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;Qurani-Kərim&quot;. Ərəb dilində əslinin elektron kitab variantı. Hər bir insanın ömründə oxunması vacib olan 4 səmavi kitabın sonuncusu - İslamın cəmi! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1027 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1295691587_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Qurani-Kərim". Ərəb dilində əslinin elektron kitab variantı. Hər bir insanın &ouml;mr&uuml;ndə oxunması lazım olan 4 səmavi kitabın sonuncusu - İslamın cəmi!</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;Qurani-Kərim&quot;. Sonuncu Səmavi və Müqəddəs Kitab. Azərbaycan dilinə yeni tərcümə!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=837 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1279542575_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Qurani-Kərim". Sonuncu Səmavi və M&uuml;qəddəs Kitab. Azərbaycan dilinə yeni tərc&uuml;mə!!!</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;QURANİ-KƏRİM&quot;İN İZAHLI TƏRCÜMƏSİ&quot;. &quot;əl-Fatihə surəsi&quot; və &quot;əl-Bəqərəsurəsi&quot;. Sərhlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=568 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259127282_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Abdulaziz Bayındır 1984-c&uuml; ildə İslam h&uuml;ququ ixtisası &uuml;zrə ilahiyyat elmləri namizədi, 1987-ci ildə İslam iqtisadiyyatına dair elmi arasdırmaları ilə kəlam (m&uuml;səlman ilahiyyatı) və İslam h&uuml;ququ ixtisasları &uuml;zrə ilahiyyat elmləri doktoru olmusdur. 1993-c&uuml; ildə S&uuml;leymaniyyə vəqfini təsis etmisdir. Akademik fəaliyyətini 1997-ci ildən etibarən İstanbul Universitetinin İlahiyyat fak&uuml;ltəsində davam etdirir. Hal-hazırda həmin fak&uuml;ltənin professoru olub, eyni zamanda d&uuml;nya dinləri mədəniyyəti və İslam h&uuml;ququ kafedralarının m&uuml;diri vəzifəsində isləyir. Ana dilindən basqa ərəb, fransız və ingilis dillərini də akademik səviyyədə bilən Abdulaziz Bayındır indiyədək m&uuml;xtəlif dillərdə nəsr olunmus 8 kitabın və 25-dən &ccedil;ox elmi məqalənin m&uuml;əllifidir. </span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 Ramazan ərməğanımız. Müqəddəs &quot;Qurani-Kərim&quot; Kitabı (azəri və rusca, səsli və mətnli formatlı) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=290 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251184083_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">M&uuml;qəddəs "Qurani-Kərim" Kitabı (azəri və rusca, səsli və mətnli formatlı)</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00