Kitabxana.Net - İnternet http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Prezident İlham Əliyev hər günümüzü tarixə çevirməkdədir... Aydın Xan Əbilov, YYSQ sədri, İNK TV - inktv.az İnternet televisziyasının direktoru, Kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın yaradıcısı, &quot;Ədəbiyyat qəzeti&quot;nin şöbə redaktoru http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1353 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1500571559_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Prezident İlham Əliyev hər g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; tarixə &ccedil;evirməkdədir... Aydın Xan Əbilov, YYSQ sədri, İNK TV - inktv.az İnternet televisziyasının direktoru, Kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın yaradıcısı, "Ədəbiyyat qəzeti"nin ş&ouml;bə redaktoru, yazı&ccedil;ı-kulturoloq</span></span></p> Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 01.01.1970 04:00 &quot;Ekologiyadan əvvəlki &quot;ekologiya&quot; adlı monoqrafiya işıq üzü görüb. Qara Mustafayev, Yusif Mahmudov və Аnar Məmmədovun müştərək kitabı. http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1352 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1498067929_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Ekologiyadan əvvəlki "ekologiya". Bakı D&ouml;vlət Universitetinin kafedra m&uuml;diri, biologiya elmləri doktoru, "Ş&ouml;hrət" ordenli professor, Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının akademiki Qara Mustafayev, Bakı D&ouml;vlət Universitetinin dosenti, şair-publisist Аnar Məmmədov və AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantı Yusif Mahmudovun həmm&uuml;əllifliyi ilə "Ekologiyadan əvvəlki "ekologiya" adlı monoqrafiya işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;r&uuml;b.&nbsp;</span></p> Kitab aləmi 01.01.1970 04:00 “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı” (Ədəbi-estetik cərəyanlar). #YYSQ-nin kulturoloji-bədii layihəsi haqqında geniş məlumatlar http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1351 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1494910142_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&ldquo;Ədəbiyyatda &ccedil;ağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı&rdquo; (Ədəbi-estetik cərəyanlar). #YYSQ-nin kulturoloji-bədii layihəsi haqqında geniş məlumatlar.&nbsp;</span></p> Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 01.01.1970 04:00 &quot;Gənclər üçün &quot;Multikulturalizm&quot; virtual-kreativ innovasiyalar Akademiyası. Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Gənclər və İdman Nazirliyi bir hissəsini maliyyələşdirdiyi kulturoloji layihəsinin icrasına başlayıb. http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1350 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1494909406_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Gənclər &uuml;&ccedil;&uuml;n "Multikulturalizm" virtual-kreativ innovasiyalar Akademiyası. Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər Qurumu Gənclər və İdman Nazirliyi bir hissəsini maliyyələşdirdiyi kulturoloji layihəsinin icrasına başlayıb.</span></p> Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 01.01.1970 04:00 &quot;Tarix yazan xanımlarımız - keçmişdən bugünədək&quot; kitabının təqdimatı olub... http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1349 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1493560509_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Tarix yazan xanımlarımız - ke&ccedil;mişdən bug&uuml;nədək" kitabının təqdimatı olub...</span></p> Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 01.01.1970 04:00 Dünya ədəbiyyatının - fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsindən maraqlı yazı: Jan-Pol Sartr. Ekzistensializm - humanizmdir. I hissə http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1347 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1464240962_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D&uuml;nya ədəbiyyatının - fəlsəfəsinin g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsindən maraqlı yazı: Jan-Pol Sartr. Ekzistensializm - humanizmdir. I hissə</span></p> Polemika, müzakirə 01.01.1970 04:00 Homer, Şekspir və Ossian – Mövcud olmayan dahilər... Bu günə qədər mövcud olan ən hay-küylü mistifikasiyalar (fırıldaqlar) və müəlliflik problemləri ilə bağlı yazını təqdim edir. http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1346 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1461833381_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Homer, Şekspir və Ossian &ndash; M&ouml;vcud olmayan dahilər... Bu g&uuml;nə qədər m&ouml;vcud olan ən hay-k&uuml;yl&uuml; mistifikasiyalar (fırıldaqlar) və m&uuml;əlliflik problemləri ilə bağlı yazını təqdim edir.</span></span></p> Polemika, müzakirə 01.01.1970 04:00 Azərbaycanlı alimlərdən tariximizi saxtalaşdırmağa çalışan iranlı müəllifə cavab... Xeyirbəy Qasımov, tarix elmləri namizədi, Namiq Musalı, tarix elmləri namizədi, AMEA Tarix İnstitutu. http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1345 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1460446604_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Azərbaycanlı alimlərdən tariximizi saxtalaşdırmağa &ccedil;alışan iranlı m&uuml;əllifə cavab... Xeyirbəy Qasımov, tarix elmləri namizədi,&nbsp;Namiq Musalı, tarix elmləri namizədi, AMEA Tarix İnstitutu.&nbsp;</span></p> Polemika, müzakirə 01.01.1970 04:00 Akutaqava Rünoske: &quot;Dəli olmaqdan qorxuram&quot;. Yapon ədəbiyyatının xəstə novatoru özünü niyə öldürdü? - Murad Köhnəqala yazır... http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1344 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1459445950_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Akutaqava&nbsp;</span><span>R&uuml;noske</span><span>: "Dəli olmaqdan qorxuram". Yapon ədəbiyyatının xəstə novatoru &ouml;z&uuml;n&uuml; niyə &ouml;ld&uuml;rd&uuml;? - Murad K&ouml;hnəqala yazır...</span></span></p> Ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 Sokratın öldürülməsi şagirdinin dili ilə. Sokrat: &quot;Ona ürəyim yandığından &quot;oğlunu dabbaqlıq öyrənməyə göndərmə&quot; demişdim, indi o da bu sözümdən acığa düşüb, mənə ölüm kəsilməsi üçün dəridən-qabıqdan çıxır. Ona bərk yazığım gəlir!&quot; http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1343 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1457120153_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sokratın &ouml;ld&uuml;r&uuml;lməsi şagirdinin dili ilə.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sokrat: "Ona &uuml;rəyim yandığından "oğlunu dabbaqlıq &ouml;yrənməyə g&ouml;ndərmə" demişdim, indi o da bu s&ouml;z&uuml;mdən acığa d&uuml;ş&uuml;b, mənə &ouml;l&uuml;m kəsilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n dəridən-qabıqdan &ccedil;ıxır. Ona bərk yazığım gəlir!"</span></p> Polemika, müzakirə 01.01.1970 04:00 Boris Akunin: &quot;Bizdə ədəbi tənqid janrı ölmək üzərədir...&quot; Müasir dövr rus ədəbiyyatının ən tanınmış və sevilən ismi B.Akunin bu yaxınlarda Livelib.ru saytı izləyicilərinin suallarını cavablandırıb. http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1342 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1456995569_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Boris Akunin: "Bizdə ədəbi tənqid janrı &ouml;lmək &uuml;zərədir..."&nbsp;</span>M&uuml;asir d&ouml;vr rus ədəbiyyatının ən tanınmış və sevilən ismi Boris Akunin bu yaxınlarda Livelib.ru saytı izləyicilərinin suallarını cavablandırıb.&nbsp;</span></p> Polemika, müzakirə 01.01.1970 04:00 Dünyaşöhrətli italyan yazıçı Umberto Eko getdi: 84 yaşında vəfat edib. U.Ekonun nəvəsinə məktubu... http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1341 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1456118976_2.jpg"><p>D&uuml;nyaş&ouml;hrətli italyan yazı&ccedil;ı Umberto Eko getdi: yazı&ccedil;ı 84 yaşında vəfat edib. U.Ekonun nəvəsinə məktubu...&nbsp;</p> Mədəni itki 01.01.1970 04:00 Türkiyəli nobelçi Orxan Pamukdan dünya gündəmi alt-üst edəcək müsahibə: &quot;Bizi atıb gedən bir atayla böyüdüm&quot; http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1339 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1454926291_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">T&uuml;rkiyəli nobel&ccedil;i Orxan Pamukdan d&uuml;nya g&uuml;ndəmi alt-&uuml;st edəcək m&uuml;sahibə: "Bizi atıb gedən bir atayla b&ouml;y&uuml;d&uuml;m"</span></p> Polemika, müzakirə 01.01.1970 04:00 Bertrand Russell. &quot;Mistisizm&quot; Filosofun &quot;Din və Elm&quot; kitabından bir parça. B.Russell yoqa və başqa mistik təcrübələr haqqında... http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1338 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1454150996_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bertrand Russell. "Mistisizm" &nbsp;Filosofun "Din və Elm" kitabından bir par&ccedil;a. B.Russell yoqa və başqa mistik təcr&uuml;bələr haqqında...</span></p> Yazılar 01.01.1970 04:00 &quot;На смену традиционному чтению приходит виртуальное...&quot; Интервью создателем портала www.kitabxana.net - Национальной виртуальной библиотеки, писателем-культурологом Айдын Ханом Абиловым. http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=1337 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/news/1448862207_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">На смену традиционному чтению приходит виртуальное... Интервью с председателем союза молодых писателей и деятелей, создателем портала www.kitabxana.net - Национальной виртуальной библиотеки, писателем-культурологом, экспертом по новым медиа Айдын Ханом Абиловым.</span></p> <div></div> İnternet 01.01.1970 04:00