Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Sirli kainat". Gənc müəllifin oxuculara təqdim olunan ilk kitabında fantastik, elmi-fantastik povest və hekayələr, eləcə də mənzum təmsil, miniatürlər yer alıb.

Müəllif:

Nurlan Quliyeva


Kateqoriya:

Çağdaş ədəbiyyatQısa Təsvir:

 Gənc müəllifin oxuculara təqdim olunan bu ilk kitabında fantastik, elmi-fantastik povest və hekayələr, eləcə də mənzum təmsil, miniatürlər yer alıb. Povestlərdə kainatda, qalaktikalarda, planetimizdə gedən təbii prosseslərdən, mövcudluğu təxmin olunan sivilizasiyalararası əlaqələrdən gənclərin romantik eşq məcaralarından bəhs edilir. Təmsillərdə isə heyvanların timsalında mərdlik, məğrurluq, zəhmətkeşlik aşılanır. Hekayələrin əsasında müxtəlif hadisələrə yazıçının maraqlı münasibəti durur. Ailə münasibətlərinin sirlərini açıqlamağa çalışan müəllif qəribə nəticələrə gəlir.


Baxış sayı: 3625
    
    


"Sirli kainat"

Fantastika

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

Association of New Writers and Artist


"İntellektual, Kulturoloji və Bədii Ədəbiyyat Kitabxanası" № 5Redaksiya heyəti: Elçin Əfəndiyev, Nizami Cəfərov (sədr), Çingiz Əlioğlu, Niza¬məddin Şəmsizadə, Aydın Xan (Əbilov) (məsul redaktor), Arif Əmrahoğlu, Azər Turan, Bəsti Əlibəyli (məsul katib), Elçin Hüseynbəyli, Səlim Babullaoğlu


Bədii redaktor və giriş məqaləsinin müəllifi: Aydın Xan (Əbilov),

 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, yazıçı-kulturoloq, prezident təqaüdçüsü

Nurlan Quliyeva 23 iyul 1974-cu ild Göygöl rayonunun (keçmiş Xanlar rayonu) Üçtəpə kəndində dünyaya göz açıb, elə oradaca orta məktəbi bitirib. 1991-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat və informatika fakultəsinə qəbul olunub və orada ali təhsil alıb. 1996-ci ildən riyaziyyat, informatika və hesablama texnikasi ixtisası üzrə Üştəpə kənd orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidi, iki övladı var.

Peşəkar ədibi yaradıcılığa tələbəlik illərindən başlayıb, yerli və mərkəzi mətbuatda şeirləri, hekayələri işıq üzü görüb, müxtəlif ədəbi saytlarda fantastik nəsr nümunələri yayımlanır. Gənc müəllifin oxuculara təqdim olunan bu ilk kitabında fantastik, elmi-fantastik povest və hekayələr, eləcə də mənzum təmsil, miniatürlər yer alıb. Povestlərdə kainatda, qalaktikalarda, planetimizdə gedən təbii prosseslərdən, mövcudluğu təxmin olunan sivilizasiyalararası əlaqələrdən gənclərin romantik eşq məcaralarından bəhs edilir. Təmsillərdə isə heyvanların timsalında mərdlik, məğrurluq, zəhmətkeşlik aşılanır. Hekayələrin əsasında müxtəlif hadisələrə yazıçının maraqlı münasibəti durur. Ailə münasibətlərinin sirlərini açıqlamağa çalışan müəllif qəribə nəticələrə gəlir.

Kitab geniş oxucu kütləsinə ünvanlanıb.


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


© Nurlan Quliyeva, 2010

©YYSQ - "İKBƏK" seriyası - 2010