Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Натаван Демирчиоглу. "КНИГА ПЕРВАЯ". (Повести и рассказы). Tanınmış xanım yazarın Moskvada rusca nəşr olunmuş nəsr kitabının e-variantı.

Müəllif:

Natəvan Dəmirçioğlu


Kateqoriya:

Rus dilində Azərbaycan kitabıQısa Təsvir:

Натаван Демирчиоглу. "КНИГА ПЕРВАЯ". (Повести и рассказы). Tanınmış xanım yazarın Moskvada rusca nəşr olunmuş nəsr kitabının e-variantı.


Baxış sayı: 3825
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

 

НАТАВАН ДЕМИРЧИОГЛУ


КНИГА ПЕРВАЯ


Повести и рассказы


Литературный перевод: Мирзоева Натаван Бахрам гызы


"Flinta" Moskva - 2010


Elektron kitab (rusca)


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 42

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı hazırlayanı:
Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana

Bakı 2011Ötən il - 2010-cu ildə Moskvanın "Flinta" nəşriyyatı müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Natəvan Dəmirçioğlunun russca ilk kitabını çapdan buraxmışdır. Kitab nəfis şəkildə, yüksək poliqrafik keyfiyyətlə nəşr edilmişdir.
Natəvan Dəmirçioğlunun kitabda üç povesti və üç hekayəsi yer alır.
Əsasən psixoloji səpgidə yazılmış əsərlər müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nümunəsi kimi diqqəti cəlb etmiş və 1000 nüsxə ilə nəşr olunmuşdur. "Kniqa pervaya" adlanan kitab rusdilli oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yayım Moskvada və Rusiyanın digər şəhərlərində aparılacaq.
Həmyerlimizin kitabı sırf bədii ədəbiyyat nümunəsi olaraq müasir Azərbaycan nəsri haqqında təsəvvür yaratmaqla bərabər, "Yetim" povestində erməni məsələsinə toxunulması və ... "Üç nöqtə" povestində 20 Yanvar hadisələrinin yada salınması baxımından ictimai əhəmiyyət daşıyır.
İstedadlı nasir Natəvan Dəmirçioğlunun "Kniqa pervaya" adlanan kitabın bir hissəsi Azərbaycana göndərilmişdir, onları "Əli və Nino", AYB-nin "Bayatı" və Bakı Dövlət Universitetinin kitab mağazalarından əldə edə bilərsiz!


От автора

 

Натаван Демирчиоглу (Атамоглаиова Натаван Демирчи кызы) родилась в 1963 году В 1989 году после окончания факультета журналистики Бакинского Государственного университета, начала работать корреспондентом на Азербайджанском государственном Комитете по телевидению и радиовещанию.
В 1992 года стала редактором, в 1994 году старшим редактором, в 1995 году назначена заведующим отделом. В настоящее время работает заведующим отделом на Азербайджанском международном радио.
В 90-ые годы стала талантливой представительницей литературной среды.
В 1999 году в числе молодых прозаиков удостоилась личной стипендии великого Гейдара Алиева. Автор одной пьесы, нескольких повестей, десяткой рассказов.
В 2004 году за произведение «Сирота» удостоилась премии Фонда Литературы Азербайджанского объединения писателей.
Состоящая из повести и рассказов изданная книга «Первая книга» высоко оценена в литературной среде.
Произведения Натаван Демирчи оглу переведены на турецкий, фарсидский, русский языки.
В изданной в Турции сборнике современная азербайджанская проза есть и ее произведение.
Переводчик Али Райам перевел на фарси повести «Корзина» и «Три точки».
В 2010 году в Москве на русском языке издан сборник из 6 произведений.
Изданная издательством «Флинта» 1000 тиражом книга будет распространена в Москве и регионах России.
По мотивам повестей «Корзина» и «Три точки» подготовленная радиопьеса находится в золотом фонде Государственного радио.
Натаван ханум наряду с творческой деятельностью занята и научной работой.
Автор диссертации - «О роли Азербайджанского международного радио в развитии национальной культуры в Южном Азербайджане». Научные статьи опубликованы в различных научных трудах Национальной Академии и Бакинского Государственного университета, а также напечатаны в Турции.
Натаван ханум с 2006 года является преподавателем кафедры телевидения и радио факультета журналистики Бакинского Государственного университета.