Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.

Müəllif:

Natəvan Dəmirçioğlu


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 3457
    
    


Kitab   WWW.KİTABXANA.NET - Milli Virtual Kitabxananın “Orta nəsil Azərbaycan yazarlarının əsərlərinin rəqəmsal formatda nəşrə hazırlanaraq Virtual  Kitabxanada yerləşdirməklə, anadilli İnternet resurslarımızı zənginləşdirmək” Kulturoloji Layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanır və yayılır.


Elektron Kitab N 11


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirilir:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 

 


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

 

Natəvan Dəmirçioğlu

 

"Yetim"

 

Povestlər və hekayələr

 

Elektron kitab

 

 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20

 


Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı hazırlayanı:

 


Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

 

 

 

 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana

 

Bakı  - 2011

 

 

Bu günlərdə Moskvanın "Flinta" nəşriyyatı müasir  Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Natəvan Dəmirçioğlunun kitabını çapdan buraxmışdır. Kitab nəfis şəkildə, yüksək poliqrafik keyfiyyətlə nəşr edilmişdir. Natəvan Dəmirçioğlunun kitabda üç povesti və üç hekayəsi yer alır. Əsasən psixoloji səpgidə yazılmış əsərlər müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nümunəsi kimi diqqəti cəlb etmiş və 1000 nüsxə ilə nəşr olunmuşdur. "Kniqa pervaya" adlanan kitab Moskva oxucuları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yayım Moskvada və Rusiyanın digər şəhərlərində aparılacaq. Həmyerlimizin kitabı sırf bədii ədəbiyyat nümunəsi olaraq müasir Azərbaycan nəsri haqqında təsəvvür yaratmaqla bərabər, "Yetim" povestində erməni məsələsinə toxunulması və ... "Üç nöqtə" povestində 20 Yanvar hadisələrinin yada salınması baxımından ictimai əhəmiyyət daşıyır. 
İstedadlı  nasir Natəvan Dəmirçioğlunun "Kniqa pervaya" adlanan kitabının siqnal nüsxəsi bu gün Azərbaycana göndərilmişdir. 
      

 Натаван Демирчиоглу. "КНИГА ПЕРВАЯ". (Повести и рассказы). Tanınmış xanım yazarın Moskvada rusca nəşr olunmuş nəsr kitabının e-variantı. Buradan tanış olun: 
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1047