Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik, müasirlik". "Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik, müasirlik". ədəbiyyatımızın maraqlı bir qolu haqqında monoqrafiya... "Elmi irsimiz" silsiləsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb...

Müəllif:

Himalay Ənvəroğlu (Qasımov)


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Himalay Ənvəroğlu (Qasımov). "Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik, müasirlik". ədəbiyyatımızın maraqlı bir qolu haqqında monoqrafiya...  "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb...


Baxış sayı: 3146
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 03

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03 (71 - 2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


http://www.kitabxana.net 

 

Himalay Ənvəroğlu (Qasımov)


"Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik, müasirlik"

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03 (71 - 2012)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012

 

Himalay Ənvəroğlu (Qasımov). "Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik, müasirlik". ədəbiyyatımızın maraqlı bir qolu haqqında monoqrafiya...  "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb...