Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Paul Taylor. "Text-to-Speech Synthesis". Cambridge University Press. ("Mətn Nitq Sintezi"). İKT və kompyuterə aid ingilis dilində dəyərli bir araşdırma...

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

İnnovativ layihə: İnternet jurnalistikası, yeni media, blogerQısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 1783
    
    


Paul Taylor


Text-to-Speech Synthesis

 

Text-to-Speech Synthesis provides a complete, end-to-end account of the process of generating speech by computer. Giving an in-depth explanation of all aspects of current speech synthesis technology, it assumes no specialised prior knowledge. Introductory chapters on linguistics, phonetics, signal processing and speech signals lay the foundation, with subsequent material explaining how this knowledge is put to use in building practical systems that generate speech.

The very latest techniques such as unit selection, hidden-Markov-model synthesis and statistical text analysis are covered, and explanations of the more-traditional techniques such as format synthesis and synthesis by rule are also provided. By weaving together the various strands of this multidisciplinary field, this book is designed for graduate students in electrical engineering, computer science and linguistics. It is also an ideal reference for existing practitioners in the fields of human communication interaction and telephony.

Paul Taylor is a Visiting Lecturer in Engineering at the University of Cambridge and Chief Executive Officer of Phonetic Arts. He received his Ph.D. in Linguistics from Edinburgh University, where he went on to serve as a lecturer and Director in the Centre for Speech Technology Research. He was also a co-founder and Chief Technical Officer at Rhetorical Systems.

 

Paul Teylor

 

"Mətn Nitq Sintezi"

 

Nitq Sintezi mətn prosesin tam, kəsilməz hesabını təmin edir kompüter ilə əmələ gətirən nitq. Axının (cərəyanın) bütün aspektlərinin hərtərəfli (dərin) izahını vermək nitq sintezləri texnologiyası, o heç bir ixtisaslaşılan əvvəlki biliyi qəbul etmir. Linqvistikada, fonetikada, siqnalda emal etmək və nitqləri giriş fəsillər fond (əsas) qoydu, sonrakı material ilə izah etmək, bu necə bilik istifadə etmək üçün qoyulur nitqi əmələ gətirən praktik sistemləri tikərkən.

Vahid kimi çox ən axırıncı texnikalar seçmə, gizli Markov nümunəvi sintez və statistik mətn analizi örtülüdürlər format sintezləri və sintez kimi daha (daha çox) ənənəvi texnikaların izahları qayda (idarəetmə) ilə həmçinin təmin edilir. Bu multidisciplinary sahəsinin birlikdə müxtəlif sahillərini toxumaq ilə, bu kitab elektrotexnikada, informatikada və linqvistikada aspirantlar üçün işləyib hazırlanan. Bu həmçinin insan kommunikasiyasının sahələrində mövcud praktiklər üçün ideal istinaddır (zəmanətdir) qarşılıqlı təsir və telefoniya.

Pol Teylor Kembricin Universitetində Lahiyələşdirməkdə Gəlmə Lektorudur Fonetik İncəsənətlərin Baş İcraçı Direktoru. O onun Ph.D-ini aldı (qəbul etdi). Linqvistikada Onun Mərkəzdə lektor və Direktor kimi xidmət etməkdə getdiyi Edinburq Universiteti Nitq Texnologiyası Tədqiqatı üçün. O, həmçinin Baş Texniki Məmur (Zabit) Ritorik Sistemlərdə həmtəsisçidir.  

 

(dilmanc.az maşın tərcüməsi vasitəsilə)