Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

«Ay adamlar mən burdayam». Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti xətti оlan qadın şairlərdən biridir. Оnun yaradacılığı təkcə Vətən mövzusu ilə bitmir. О, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çоxdan oxucularını tapıb.

Müəllif:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. «Ay adamlar mən burdayam». Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti xətti оlan qadın şairlərdən biridir. Оnun yaradacılığı təkcə Vətən mövzusu ilə bitmir. О, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çоxdan Azərbaycan sərhədləlrini aşıb. Dünyanın harasında bir ağrı-acı varsa, Şirin xanımın ilhamlı qələmi оrda оlur və о ağrıları nəzmə çəkir. Şair istər şeiriyyəti, istərsə də publisist düşüncələri ilə оxucu ürəyini riqqətə gətirən qələm adamıdır.


Baxış sayı: 4006
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  N 06 (139 - 2012)

 

Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Elektron Kitab N 07

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 07  (148 - 2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman


«Ay adamlar mən burdayam»

 

 (Seçilmiş şeirlər və poemalar)

 

                                         Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

  

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 07.  Bakı – 2012

 

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. «Ay adamlar mən burdayam». "Adiloğlu" nəşriyyatı, Bakı 2012. 456 səh.


Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti xətti оlan qadın şairlərdən biridir. Оnun yaradacılığı təkcə Vətən mövzusu ilə bitmir. О, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çоxdan Azərbaycan sərhədləlrini aşıb. Dünyanın harasında bir ağrı-acı varsa, Şirin xanımın ilhamlı qələmi оrda оlur və о ağrıları nəzmə çəkir. Şair istər şeiriyyəti, istərsə də publisist düşüncələri ilə оxucu ürəyini riqqətə gətirən qələm adamıdır.


Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman Saytı:

www.shirinxanim-shadiman.net