Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

«Ötənlərdən gələn səslər». Poeziya kitabı. Bu kitab 1970-90-cı illərdə yazılmış və çap olunmamış şeirlərin toplusudur. Şeirlərin ruhu ilahi, dünyəvi, milli, vətənpərvərlik, təbiət, məhəbbət şeirləri ilə cilalanıb. “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”

Müəllif:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. «Ötənlərdən gələn səslər». Poeziya kitabı. Bu kitab 1970-90-cı illərdə yazılmış və çap olunmamış şeirlərin toplusudur. Şeirlərin ruhu ilahi, dünyəvi, milli, vətənpərvərlik, təbiət, məhəbbət şeirləri ilə cilalanıb. Dünyanın ağrı-acılarını öz ürəyində daşıyan müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.


Baxış sayı: 2709
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”: 21  (150 - 2013)


 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 21  (150 - 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net


Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman 


«Ötənlərdən gələn səslər»


Poeziya kitabı

 

Bu kitab 1970-90-cı illərdə yazılmış və çap olunmamış şeirlərin toplusudur. Şeirlərin ruhu ilahi, dünyəvi, milli, vətənpərvərlik, təbiət, məhəbbət şeirləri ilə cilalanıb. Dünyanın ağrı-acılarını öz ürəyində daşıyan müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 21  (150 - 2013)


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloqRedaktoru: Abdullov Əli Əli oğlu


Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman.  «Ötənlərdən gələn səslər». Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2013, 632 səh.


Qeyd: ünvansız şeirlər Neft Daşlarında yazılıb.


Şairənin fərdi saytı: www.shirinxanım-shadiman.net