Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

“Ömrün gəraylı çağları”. Kitaba çağdaş ədəbiyyatımızın istedadlı nümayəndəsinin son illərdə poetik məharətlə qələmə aldığı bənzərsiz şeir və poemalar daxil edilib.

Müəllif:

Balayar Sadiq


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Balayar Sadiq. “Ömrün gəraylı çağları”. Kitaba çağdaş ədəbiyyatımızın istedadlı nümayəndəsinin son illərdə poetik məharətlə qələmə aldığı bənzərsiz şeir və poemalar daxil edilib. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 11 (26 - 2014)


Baxış sayı: 1835
    
    www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

“Çağdaş Azərbaycan poeziyası”: 26 (17 - 2014)

 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 26 (17 - 2014)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Balayar Sadiq

 

“Ömrün gəraylı çağları”

 

Şeir və poemalardan ibarət poetik toplu

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 11 (26 - 2014)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq