Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Unudulmayan nəğmə". Poetik toplu. Zöhrə Əliyevanın “Unudul­ma­yan nəğ­mə” ki­tabı şai­rin fərqli güşün­cələri, zəngin duy­­ğuları, ali hiss­ləri, gözəl təbiət təs­vir­ləri ilə seçilir. Şeirlərdə poetik fi­kir ay­dınl

Müəllif:

Zöhrə Əliyeva


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Zöhrə Əliyeva.  Unudulmayan  nəğmə. Poetik toplu. Zöhrə  Əliyevanın  “Unudul­ma­yan  nəğ­mə” ki­tabı  şai­rin  fərqli  güşün­cələri,  zəngin  duy­­ğuları,      ali  hiss­ləri, gözəl  təbiət  təs­vir­ləri  ilə  seçilir.  Şeirlərdə  poetik  fi­kir  ay­dınlı­ğı, dərin  məna, sətirlərdə   sevgi    həyat  eş­qi  duyulur.  İnsanın  dün­­yasını  zənginləş­dirən  bu  şeirlər  həsrət yükü,  fəl­sə­fi  məna  ça­ları  ilə seçilir.  


Baxış sayı: 2380
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”: 32 (02-31 - 2014)

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 32  (02-31 - 2014)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

YYSQ - http://www.yysq.org və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Zöhrə Əliyeva


Unudulmayan nəğmə

 

Poetik toplu

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 32 (02-31-2014)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Zöhrə Əliyeva.  Unudulmayan  nəğmə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 144 səh.

 

 

Zöhrə  Əliyevanın  “Unudul­ma­yan  nəğ­mə” ki­tabı  şai­rin  fərqli  güşün­cələri,  zəngin  duy­­ğuları,      ali  hiss­ləri, gözəl  təbiət  təs­vir­ləri  ilə  seçilir.   Şeirlərdə  poetik  fi­kir  ay­dınlı­ğı, dərin  məna, sətirlərdə   sevgi  və  həyat  eş­qi  duyulur.  İnsanın  dün­­yasını  zənginləş­dirən  bu  şeirlər  həsrət  yükü,  fəl­sə­fi  məna  ça­ları  ilə seçilir.