Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Aydın Talıbzadə. "İslam mədəniyyətində teatr və teatrallıq". АЙДЫН ТАЛЫБЗАДЕ. "ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА: поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока /Х-ХVI вв./". Elmi monoqraf

Müəllif:

Aydın Talıbzadə


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Aydın Talıbzadə. "İslam mədəniyyətində teatr və teatrallıq". АЙДЫН ТАЛЫБЗАДЕ. "ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА". Elmi monoqrafiya, rusca. ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА: поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока /Х-ХVI вв./...


Baxış sayı: 2167
    
    


www.elmler.net


 Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında


 “Gənc elektron elm”: 60 (15 - 2014)


 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır.

 

Elektron kitab N 60 (15 - 2014)

Layihənin maliyyələşdirir:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Gənclər Fondu:

http://youthfoundation.az

YYSQ - http://www.yysq.org  http://www.elmler.net

 

АЙДЫН ТАЛЫБЗАДЕ


"ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА":

поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока /Х-ХVI вв./


Aydın Talıbzadə


"İslam mədəniyyətində teatr və teatrallıq" 


Elmi monoqrafiya, rusca


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

Айдын Талыбзаде. Театр и театральность в культуре ислама: поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока (Х-ХVI вв.) - Баку. 


Данная монография разрабатывает довольно малоизученную тему в востоковедческой науке. В контексте теоретических проблем, целеустремленно и успешно решенных театроведением и востоковедением в области комплексного изучения театральных искусств многих восточных стран - Индии, Китая, Японии и др., вопрос связанный с историей, эстетикой, поэтикой традиционных форм проявления театра в странах Ближнего и Среднего Востока в эпоху сред невековья, остается еще открытым. Поэтому автор посчитал нужным одновременно с изучением поэтики традиционных форм проявления театра в культуре ислама,освещать и социально-исторические, философские, морально-нравственные,психологические аспекты проблемы. Кроме этого, автор в своем
исследованииуделил особое внимание и к такому вопросу как «театр и мусульманская ментальность».
Книга рассчитана не только на театроведов, востоковедов, философов и филологов. Она также может быть интересна для широкого круга читателей.

 

Müəllifin başqa kitabı - azərbaycanca - burada:


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1625

 

Bu silsilədən olan e-nəşrlərimizlə buradan tanış olun:


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=173