Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Ötənlərdən gələn səslər – 2". O,Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti-xətti olan şairələrdən biridir. Onun yaradacılığı təkcə Vətənlə məhdüdlaşmır, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çoxdan Azərbaycan sərhədlərini aşıb.

Müəllif:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. "Ötənlərdən gələn səslər – 2". O, Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti-xətti olan şairələrdən biridir. Onun yaradacılığı təkcə Vətənlə məhdüdlaşmır, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çoxdan Azərbaycan sərhədlərini aşıb.   


Baxış sayı: 2479
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

  “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”: 61  (05-39 - 2014)

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 61  (05-39 - 2014)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - http://www.yysq.org

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net


Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman


"Ötənlərdən gələn səslər – 2" 


Toplu

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq.


Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti-xətti olan şairələrdən biridir. Onun yaradacılığı təkcə Vətənlə məhdudlaşmır,  öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çoxdan Azərbaycan sərhədlərini aşıb. Dünyanın harasında bir ağrı-acı varsa, Şirin xanımın ilhamlı qələmi ordadır və o ağrıları nəzmə çəkir. Şairə istər şeiriyyəti, istərsə də publisist düşüncələri ilə oxucu ürəyini riqqətə gətirir. Müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq zirvələri arzulayırıq. 

 

Şairənin fərdi saytı:

www.shirinxanım-shadiman.net