Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında" (Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən?). Elmi ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edilən bu mo­no­qra­fi­ya gənc alimin magistr dissertasiyası əsasında hazırlanıb

Müəllif:

Aynurə Paşayeva


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Aynura Paşayeva. "Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında" (Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən?). Magistr dissertasiyası əsasında monoqrafiya. Elmi ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edilən bu mo­no­qra­fi­ya müəllifin magistr disserta­si­yasının əsasında ya­zıl­mışdır.


Baxış sayı: 2309
    
    


www.elmler.net


 Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında


 “Gənc elektron elm” - Elektron kitab N 87 (31 - 2014)


 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır.  


Layihənin maliyyələşdirir: 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu:

http://youthfoundation.az

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:

 http://www.yysq.org  http://www.elmler.net


Aynura Paşayeva


Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında


Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən?


Magistr dissertasiyası əsasında monoqrafiya

 

Bakı - YYSQ - 2014

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


 Bu silsilədən olan e-nəşrlərimizlə buradan tanış olun:

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=173


Elmi ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edilən bu mo­no­qra­fi­ya müəllifin magistr disserta­si­yasının əsasında ya­zıl­mışdır.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Mirzə Fətəli Axundov ədə­bi mək­­təbini davam və inkişaf etdirən, yeni realist Azər­baycan ədə­­­biy­yatının ən görkəmli simalarından bi­ri­dir. Ya­zıçı «Xort­da­nın cəhənnəm məktubları» povestində həyatda gö­rüb mü­şa­hi­də etdiyi mənfi tipləri «cəhənnəm» adlanan məkanda cəm­ləş­di­rə­rək ideya və mövzu ba­xı­mından zəngin bir əsər ya­rat­mışdır. Ki­tabın adı - «Məni nə vədə Şuşaya yetirər­sən?» po­ves­tin içə­ri­sin­dən se­çilmiş sitatdır.DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.