Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Dərələyəz harayı". Poetik toplu. Kitaba tanınmış Azərbaycan şairi Məcnun Göyçəlinin vətən həsrəti, Qərbi Azərbaycan dərdi ilə yoğrulmuş, zəmanəmizin ictimai-sosial problemlərini qabardan ictimai-poetik əsərləri, eyni adlı poeması toplanıb

Müəllif:

Məcnun Göyçəli


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Məcnun Göyçəli. Dərələyəz harayı. Poetik toplu. Kitaba tanınmış Azərbaycan şairi Məcnun Göyçəlinin vətən həsrəti, Qərbi Azərbaycan dərdi ilə yoğrulmuş, zəmanəmizin ictimai-sosial problemlərini qabardan ictimai-poetik əsərləri, eyni adlı poeması daxil edilib.


Baxış sayı: 7434
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


"Çağdaş Azərbaycancan poeziyası". Elektron kitab N 121 (16-2014)


Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın 
"Çağdaş Azərbaycancan poeziyası" Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:
YYSQ - http://www.yysq.org


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Məcnun Göyçəli

 

Dərələyəz harayı

 

Poetik toplu

 

YYSQ. Bakı - 2014

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Məcnun Göyçəli. Dərələyəz harayı. Poetik toplu. Kitaba tanınmış Azərbaycan şairi Məcnun Göyçəlinin vətən həsrəti, Qərbi Azərbaycan dərdi ilə yoğrulmuş, zəmanəmizin ictimai-sosial problemlərini qabardan ictimai-poetik əsərləri, eyni adlı poeması daxil edilib.

 

DİQQƏT

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.