Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Ağrılı düşüncələrim". (Publisitika. Məqalə və müsahibələr). Bu kitabda yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq C.Zeynaloğlunun ayrı-ayrı illərdə yazdığı məqalə və müsahibələritoplanmışdır. Bu müəllifin sayca on dördüncü kitabıdır.

Müəllif:

Camal Zeynaloğlu


Kateqoriya:

İctimai-siyasi, publisistik kitablarQısa Təsvir:

Camal Zeynaloğlu.  "Ağrılı düşüncələrim". (Publisitika. Məqalə və müsahibələr). Bu kitabda yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq C.Zeynaloğlunun ayrı-ayrı illərdə yazdığı məqalə və müsahibələritoplanmışdır. Bu müəllifin sayca on dördüncü kitabıdır.


Baxış sayı: 3681
    
    


www.kitabxana.net

 Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycana publisitikası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir.  Elektron Kitab N 15  (08 - 2015)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:

http://www.yysq.org


Camal Zeynaloğlu


"Ağrılı düşüncələrim"


(Publisitika. Məqalə və müsahibələr)  


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

 Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Bu kitabda yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq C. Zeynaloğlunun ayrı-ayrı illərdə yazdığı məqalə və müsahibələri toplanmışdır. Bu müəllifin sayca on dördüncü kitabıdır.

 

Müəllifin digər kitabları burada:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2207  

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2017

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1768

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1059

 

DİQQƏT!


 Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.