Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Tanrının hekayəsi". Bu kitab gənc şairənin "Ayrılan yolların nəğməsi"ndən (Bakı-2013) sonra oxucularla ikinci görüşüdür. Kitabda şairin müxtəlif illərdə, rəngarəng mövzularda qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.

Müəllif:

Günay Səma Şirvan


Kateqoriya:

Gənc yazarların e-kitabıQısa Təsvir:

Günay Səma Şirvan. "Tanrının hekayəsi". Bu kitab gənc şairənin "Ayrılan yolların nəğməsi"ndən (Bakı-2013) sonra oxucularla ikinci görüşüdür. Kitabda şairin müxtəlif illərdə, rəngarəng mövzularda qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.


Baxış sayı: 2261
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

  “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”: Elektron Kitab N 50  (49 - 2015)


 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - http://www.yysq.org


Günay Səma Şirvan


"Tanrının hekayəsi"


Şeirlər


Günay Səma Şirvan. "Tanrının hekayəsi". Bakı, «Àdiloğlu», 2015, - 112 səh. ISBN 978-9952-404-21-0


"Tanrının hekayəsi", Günay Səma Şirvanın "Ayrılan yolların nəğməsi"ndən (Bakı-2013) sonra oxucularla ikinci görüşüdür. Kitabda şairin müxtəlif illərdə, rəngarəng mövzularda qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.
Müasir cəmiyyətdə qadın taleyi, ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı üsyankarlıq, "itirilmiş" doğmaların ağrısı, nisgili, məsum sevgi notları, "min ilin qəriblik" hissipoetik axtarışlarının kökündə duran əsas məqamlardır.
Oxucular həmçinin, kitabda müəllifin insan-insan, təbiət-insan münasibətlərinə özünəməxsus fəlsəfi baxışları ilə tanış olacaqlar.


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq.


DİQQƏT!

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.