Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Camal Zeynaloğlu. "Xəyalındakı ağ yaylıqlar" (Ədəbi-publisitik kitab). Bu kitab C.Zeynaloğlunun "Yaxşı insanlar sorağında" ədəbi silsiləsindən üçüncü, oxucularıyla isə on yeddinci görüşüdür.

Müəllif:

Camal Zeynaloğlu


Kateqoriya:

İctimai-siyasi, publisistik kitablarQısa Təsvir:

Camal Zeynaloğlu. "Xəyalındakı ağ yaylıqlar" (Ədəbi-publisitik kitab). Bu kitab C.Zeynaloğlunun "Yaxşı insanlar sorağında" ədəbi silsiləsindən üçüncü, oxucularıyla isə on yeddinci görüşüdür. Kitab tanınmış jurnalist, istedadlı yazıçı-publisist, şair və ziyalı, Prezident təqaüdçüsü Böyükxan Bağırlının həyat fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığına həsr olunur. Kitabda B.Bağırlının indiyə kimi heç yerdə dərc olunmayan "Sübh yuxusu" adlı yeni bir hekayəsi də verilmişdir.


Baxış sayı: 2864
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan publisitikası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 09 (88 - 2015)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum: YYSQ - http://www.yysq.org


Camal Zeynaloğlu

 

"Xəyalındakı ağ yaylıqlar"

 

(Ədəbi-publisitik kitab)

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ - 2015


Bu kitab C.Zeynaloğlunun "Yaxşı insanlar sorağında" ədəbi silsiləsindən üçüncü, oxucularıyla isə on yeddinci görüşüdür.
Kitab tanınmış jurnalist, istedadlı yazıçı-publisist, şair və ziyalı, Prezident təqaüdçüsü Böyükxan Bağırlının həyat fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığına həsr olunur.  Kitabda B.Bağırlının indiyə kimi heç yerdə dərc olunmayan "Sübh yuxusu" adlı yeni bir hekayəsi də verilmişdir.

Müəllifin digər e-kitabları burada:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2285

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2087


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2017


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1768


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1680 


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1059


DİQQƏT


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.