Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Soyun, gözəlim". İkihissəli komediya. Pyesdə fərqlilik iddiasına düşən rejissorun kamera önündə soyunmağa aktrisa axtarmasından bəhs olunur.

Müəllif:

Orxan Bahadırsoy


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

 Orxan Bahadırsoy. "Soyun, gözəlim". Bu pyes Orxan Bahadırsoy tərəfindən yazılmış ikihissəli komediyadır. Pyesdə fərqlilik iddiasına düşən rejissorun kamera önündə soyunmağa aktrisa axtarmasından bəhs olunur. 


Baxış sayı: 2543
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan pyesi" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 04 (06 - 2016)

 

Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:  YYSQ - http://www.yysq.org


 Orxan Bahadırsoy


"Soyun, gözəlim"


Pyes


 Orxan Bahadırsoy. "Soyun, gözəlim". Bu pyes Orxan Bahadırsoy tərəfindən yazılmış ikihissəli komediyadır. Pyesdə fərqlilik iddiasına düşən rejissorun kamera önündə soyunmağa aktrisa axtarmasından bəhs olunur. 


Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
Bаkı, YYSQ - 2016


DİQQƏT

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.