Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri". II hissə. Kitabda alimin Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı probleminə həsr olunmuş məqalə, müsahibə, elmi çalışmaları, eyni zamanda araşdırmaları ilə bağlı yazılmış fikirlər toplanıb.

Müəllif:

Pərvanə Məmmədli


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Pərvanə Məmmədli. "Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri". II hissə. Kitabda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı probleminə həsr olunmuş məqalə, müsahibə, elmi çalışmaları, eyni zamanda araşdırmaları ilə bağlı yazılmış fikirlər toplanıb. Yazıların bir hissəsi yazılı KİV-də çap olunub, yayılmış, bir hissəsi isi ilk dəfə nəşr edilir.


Baxış sayı: 2421
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi" intellektual-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron Kitab N 10 (02-88 - 2016)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum: YYSQ - http://www.yysq.org


Pərvanə Məmmədli

 

"Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri"

 

II hissə


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ - 2016


AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur

Elmi redaktor: Teymur Əhmədov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

 

Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. "Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri". Bakı: “Sabah”, 2015, 300 səh.

ISBN 978-9952-453-45-2


Kitabda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı probleminə həsr olunmuş məqalə, müsahibə, elmi çalışmaları, eyni zamanda araşdırmaları ilə bağlı yazılmış fikirlər toplanıb. Yazıların bir hissəsi yazılı KİV-də çap olunub, yayılmış, bir hissəsi isi ilk dəfə nəşr edilir.

© Pərvanə Məmmədli, 2015. Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.

 

I Hissə burada:


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=2381