Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Baş tutmayan intihar". Hekayə və esselər. Kitabda müəllifin son dövrlərdə qələmə aldığı insanları xeyirxah əməllər görməyə səsləyən və Qarabağ savaşına həsr etdiyi yeni hekayə və esseləri toplanmışdır.

Müəllif:

Camal Zeynaloğlu


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Camal Zeynaloğlu. "Baş tutmayan intihar". Hekayə və esselər. Bu kitab yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə sayca on doqquzuncu görüşüdür.Oxucuların ixtiyarına verilən bu kitabda müəllifin son dövrlərdə qələmə aldığı insanları xeyirxah əməllər görməyə səsləyən və Qarabağ savaşına həsr etdiyi yeni hekayə və esseləri toplanmışdır.


Baxış sayı: 2843
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 16  (41 - 2016)

Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:


YYSQ - http://www.yysq.org


Camal Zeynaloğlu


“Baş tutmayan intihar”

 

Hekayə və esselər

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ – 2016Camal Zeynaloğlu:Baş tutmayan intihar. (Azərbaycan dilində). Bakı, “Print - S” nəşriyyatı – 2015, - 174 səh.

 Redaktor:  Akif  Şahverdiyev, yazıçı-publisist

Bu kitab yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə sayca on doqquzuncu görüşüdür.Oxucuların ixtiyarına verilən bu kitabda müəllifin son dövrlərdə qələmə aldığı insanları xeyirxah əməllər görməyə səsləyən və Qarabağ savaşına həsr etdiyi yeni hekayə və  esseləri toplanmışdır. İnanırıq ki, müəllifin bu kitabı da oxucuları və onu sevənləri tərəfindən maraqla qarşılanacaq. 

 

Müəllifin digər e-kitabları burada:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2285

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2087


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2017


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1768


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1680 


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1059

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2351

 

DİQQƏT

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.