Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Orxan Bahadırsoy. "Zaman maşını". İkihissəli komediya (keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi). Gənc yazardan növbəti sənət eksperimenti

Müəllif:

Orxan Bahadırsoy


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

Orxan Bahadırsoy. "Zaman maşını". İkihissəli komediya (keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi). Gənc yazardan növbəti sənət eksperimenti...


Baxış sayı: 2754
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

   “Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyası”. Elektron Kitab N 11  (09 -  2017) 


 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun -  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyası” kulturoloji-ədəbi layihəsi çərçivəsində e-nəşrə hazırlanaraq yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - http://www.yysq.org


Orxan Bahadırsoy


"Zaman maşını"


İkihissəli komediya


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Orxan Bahadırsoy. "Zaman maşını". İkihissəli komediya (keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi). Gənc yazardan növbəti sənət eksperimenti. 

"Zaman maşını" - keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi (iki hissəli komediya). Zaman maşını ixtira edən fizik keçmişi dəyişməyin mümkünlüyünü sübut etmək üçün öz keçmişinə gedir və öz taleyini dəyişməyə çalışır. Pyesdə zamanın rəqsi, pulun, tamahın və ehtirasın taleyimiz üzərindəki hökmü, zamanda səyahət müəmması, keçmişi dəyişmək iddiası, gələcəyin nəhəng inqilabları, insanın ölümsüzlüyə can atması və s. təsvir olunub.


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.