Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Çağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə essesi, publisitikası, elmi-filoloji düşüncəsi. I – II – II cilddə. E-antologiya

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlarQısa Təsvir:

Çağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə essesi, publisitikası, elmi-filoloji düşüncəsi. I – II – II cilddə. E-antologiyada son illər müxtəlif nəsil Azərbaycan araşdırmaçıları tərəfindən qələmə alınan dünya humanitar-kulturoloji düşüncəsinin ən çox mübahisəli probleminə - modernizm və postmodernizm məsələlərinə həsr edilib.


Baxış sayı: 1411
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 42  (17-19 -  2017)

  Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci ildə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/ 

Feysbukda   “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi səhifəhttps://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu İBhttp://www.yysq.kitabxana.net


Çağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə essesi, publisitikası,  elmi-filoloji düşüncəsi

I – II – II cilddə


YYSİB - Bakı - 2017

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

“Ən yeni Azərbaycan elmi-filoloji düşüncəsi” (üç cilddə) e-antologiyasında son illər müxtəlif nəsil Azərbaycan araşdırmaçıları tərəfindən qələmə alınan dünya humanitar-kulturoloji düşüncəsinin ən çox mübahisəli probleminə - modernizm və postmodernizm məsələlərinə həsr edilib. Azərbaycanca postmodern düşüncə texnologiyasına, sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına aid Azərbaycan və dünyanın tanınmış imza sahiblərinin yazılarıyla tanışlıq imkanı yaratmışıq...

 

 A4 formatında 215 səhifə.


DİQQƏT


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.