Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. "Kiminə acı dünya, kiminə tacı dünya". İstedadlı və məhsuldar şairənin növbəti kitabında yaradacılığının müxtəlif istiqamətlərini əks etdirən şeirləri toplanıb.

Müəllif:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. "Kiminə acı dünya, kiminə tacı dünya". İstedadlı və məhsuldar şairənin növbəti kitabında yaradacılığının müxtəlif istiqamətlərini əks etdirən şeirləri toplanıb.


Baxış sayı: 1276
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 Çağdaş Azərbaycan poeziyası". Elektron Kitab N 47  (91 - 2019)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən,   www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Çağdaş Azərbaycan poeziyası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi:

 http://www.yysq.kitabxana.net Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman


"Kiminə acı dünya, kiminə tacı dünya"


Poetik toplu


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2019

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. "Kiminə acı dünya, kiminə tacı dünya" (Şeirlər). «Nurlan» nəşriyyatı, Bakı - 2002, 566 səh. 
Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. "Kiminə acı dünya, kiminə tacı dünya". İstedadlı və məhsuldar şairənin növbəti kitabında yaradacılığının müxtəlif istiqamətlərini əks etdirən şeirləri toplanıb.

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti xətti olan sənətkarlardan biridir. Onun yaradacılığı təkcə Vətən məhdudiyyətində qalmır. O, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çoxdan Azərbaycan sərhədləlrini aşıb. Dünyanın harasında bir ağrı-acı varsa, Şirin xanımın ilhamlı qələmi orda olur və o ağrıları nəzmə çəkir. Şair istər şeiriyyəti, istərsə də publisist düşüncələri ilə oxucu ürəyini riqqətə gətirən sənətkardır. Nəşriyyatımız adından müəllifə yeni-yeni yaradıclıqlıq zirvələri arzulayırıq. Kitab müəllifin çapdan çıxmış kitablarının əsasında tərtib olunub. Şeirlərin ruhu dünyəvi, milli, vətənpərvərlik, təbiət, məhəbbət mövzuları ilə cilalanıb. Dünyanın ağrı-acılarını öz ürəyində daşıyan müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.


DİQQƏT!

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


Müəllifin digər e-kitablarını buradan oxuyun:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2527


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2273


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2272


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2136


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1984


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1663


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2663


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2770


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=4510


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=4556


Şairənin fərdi saytı: 


www.shirinxanım-shadiman.net