Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Əli Şirin Şükürlü “Ədəbi suprematizim” (İntellektual poeziya haqqında nəzəriyyə) və “Dünyaya yeni baxış” (fəlsəfi esse). Kitab iki hissədən ibarət olub, elmi-populyar üslubda yazılmışdır. Müəllifin intellektual poeziya barədə nəzəri fikirləri.

Müəllif:

Əli Şirin Şükürlü


Kateqoriya:

KulturolojiQısa Təsvir:

Əli Şirin Şükürlü “Ədəbi suprematizim” (İntellektual poeziya haqqında nəzəriyyə) və “Dünyaya yeni baxış” (fəlsəfi esse). Kitab iki hissədən ibarət olub, elmi-populyar üslubda yazılmışdır. Birinci hissəyə müəllifin intellektual poeziya barədə nəzəriyyəsi – “Ədəbi suprematizm” əsəri daxil edilmişdir. Ön söz əvəzi – “Suprematizmdən Ədəbi suprematizmə” essesi bu nəzəriyyənin (həmçinin eyni adlı ədəbi-fəlsəfi cərəyanın) manifesti kimi təqdim olunur. 


Baxış sayı: 1252
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  "İntellektual-estetik irs" . Elektron Kitab N 75 -  2019


Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "İntellektual-estetik irs" silsiləsi və  kreativ-ədəbi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


Feysbuk:


 https://www.facebook.com/groups/kitabxana


https://www.facebook.com/YYSQAX/


 

 

Əli Şirin Şükürlü


ƏDƏBİ SUPREMATİZM


(İntellektual poeziya haqqında nəzəriyyə)DÜNYAYA YENİ BAXIŞ


(fəlsəfi esse)Azərbaycan dilindəKitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


«Vektor» Beynəlxalq Nəşrlər Evi Bakı/Azərbaycan - 2019 


Elmi rедактор: Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadə 

Redaktor: Məhəbbət Əkbərli 

Texniki redaktor: Şükufə Əhmədli


Əli Şirin Şükürlü “Ədəbi suprematizim” və “Dünyaya yeni baxış”. «Vektor» Beynəlxalq Nəşrlər Evi. Bakı, 2-19. 104 səh.


Kitab iki hissədən ibarət olub, elmi-populyar üslubda yazılmışdır. Birinci hissəyə müəllifin intellektual poeziya barədə nəzəriyyəsi – “Ədəbi suprematizm” əsəri daxil edilmişdir. Ön söz əvəzi – “Suprematizmdən Ədəbi suprematizmə” essesi bu nəzəriyyənin (həmçinin eyni adlı ədəbi-fəlsəfi cərəyanın) manifesti kimi təqdim olunur. Bu bölmənin digər mövzuları isə əsərin giriş hissəsindən və əsərin nəzəri əsaslarını təşkil edən müxtəlif esselərdən ibarətdir. Kitabın ikinci hissəsinə isə müəllifin Ədəbi suprematizm nəzəriyyə-sinin formalaşmasında əsaslı rol oynayan, riyazi qanunauyğunluq əsasında qurduğu fəlsəfi konsepsiya – “Dünyaya yeni baxış” fəlsəfi essesi daxil edilmişdir. Hər iki əsərin yazılması zamanı elm sahələrinə və fəlsəfəyə aid müxtəlif ədəbiyyatlardan, eyni zamanda internet resurslarından istifadə olunmuşdur.


«Vektor» Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2019